VIP Magazin
30 Octombrie 2020
Print
Print
Print
Print
15 ani de independenţă - 196 cavaleri ai ORDINULUI REPUBLICII
Septembrie 2006, Nr. 29

15 ani de independenţă - 196 cavaleri ai ORDINULUI REPUBLICII

Comentează   |   Cuprins

„Ordinul Republicii” este executat din argint şi reprezintă o stea convexă, poleită cu aur, cu opt colţuri în formă de fascicule de raze divergente. Între razele principale sunt intercalate raze subţiri în relief, din argint. În centrul ordinului, într-un cerc, încadrat într-un chenar în relief, suflat cu aur, este imprimată imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova. Fondul scutului din stemă este acoperit cu smalţ de culoare roşie şi albastră. Diametrul ordinului este de 45 mm.

Ordinul se fixează cu un inel de o panglică moar având culorile Drapelului de Stat. Lăţimea panglicii este de 20 mm, iar lungimea – de 850 mm. Primele ordine ale republicii au fost realizate la monetăria din Bucureşti, iar ultimele – la Moscova.

La 27 august 1991, Republica Moldova şi-a declarat independenţa. Zeci de personalităţi şi-au adus contribuţia la constituirea şi dezvoltarea unui nou stat pe harta politică a lumii, fiind decorate cu cea mai înaltă distincţie a ţării – Ordinul Republicii. Pe parcursul celor 15 ani de independenţă, cu Ordinul Republicii au fost decorate 196 de persoane. Printre deţinătorii acestei distincţii sunt eroi ai războiului din Transnistria, actori, politicieni, funcţionari publici, medici şi oameni de ştiinţă.

500 de lei lunar

Numai preşedintele este în drept să retragă distincţia de stat în cazul în care deţinătorul acesteia a fost condamnat pentru o crimă gravă sau a săvârşit fapte ce contravin Constituţiei. Nu se admite conferirea repetată a uneia şi aceleiaşi distincţii, iar preşedintelui Republicii Moldova i se decernează distincţii de stat de către Prezidiul Parlamentului. Conform modificărilor operate de Parlament în noiembrie 2005, fiecare cavaler al Ordinului Republicii (beneficiar de pensie) primeşte o indemnizaţie lunară de 500 de lei .

“Epoca” Snegur

1992

Sergiu Andreev, plutonier de poliţie.
Ion Fulga, sergent major de poliţie.
Anton Gamurar, colonel de poliţie.
Victor Gusleacov, comisar de poliţie. Dumitru Roman, caporal de poliţie.
Nicolae Sulac, Artist al Poporului.
Ion Miţcul, preşedintele Comitetului executiv Dubăsari.
Eugen Pâslaru, preşedintele Comitetului executiv Căuşeni.
Grigore Popovici, prim-adjunct al ministrului Tineretului, Sportului şi Turismului.
Tudor Casapu, campion olimpic.
Veronica Garştea, dirijoare.
Maria Bieşu, primadona Operei Naţionale.
Vladimir Curbet, conducător al Ansamblului „Joc”.
Mihail Grecu, artist plastic.
Doina Aldea-Teodorovici, interpretă de muzică uşoară.
Ion Aldea-Teodorovici, compozitor.

1993

Domnica Darienco, actriţă.
Eugeniu Ureche, actor.
Valeriu Cupcea, actor.
Vasile Micu, Institutul de Cercetări Ştiinţifice „Porumbeni”.
Victor Şaragov, director, AO “Combinatul de pâine” Bălţi.
Mihai Vronschih, director al Asociaţiei ştiinţifice „Selecţia”.
Constantin Popovici, istoric literar.
Ion Bostan, rector UTM.
Eva Gudumac, doctor habilitat în medicină.
Dumitru Tabac, medic.
Efim Tiron, medic.
Fiodor Idjilov, director, sovhozul „Albota”.
Artiom Lazarev, academician, AŞM.
Sava Arnaut, doctor în ştiinţe agricole.
Mihail Lupaşcu, academician, AŞM.
Petru Patron, membru-corespondent AŞM.
Dumitru Blajinu, muzician.
Metodie Apostolov, Artist al Poporului.
Petru Baracci, Artist al Poporului.
Constantin Constantinov, Artist al Poporului.
Arcadie Plaţânda, Artist al Poporului. Chiril Ştirbul, Artist al Poporului.
Pavel Barbalat, preşedinte al Curţii Constituţionale.

1995

Natalia Gheorghiu, medic.
Andrei Frunza, mecanic la Concernul „Inmacon”.
Ion Stratulea, conducător auto.
Mihai Gajiu, preşedinte al Gospodăriei agricole „Patria”.
Ion Popuşoi, director al Institutului de Protecţie Biologică a Plantelor, AŞM.
Vasile Rusu, parlamentar.
Nicolai Vetrogon, director al Regiei „Apă-Canal”.
Nicolae Corlăteanu, academician.
Ion Popovici, şef al Direcţiei generale a Ministerului Agriculturii.
Valeriu Sâtari, preşedinte al Asociaţiei agricole „Hlina”.
Victor Gherlac, Artist al Poporului.
Ilie Untilă, academician.
Mihail Sâromeatnicov, preşedinte al S.A. „Pelinia”.
Zaharii Pascalov, conducător de brigadă în Firma agricolă „Tvardiţa”.
Valentina Halitov, profesor universitar, USMF „N. Testemiţanu”.
Alexandru Nacu, şef de catedră, USMF „N. Testemiţanu”.
Gheorghe Paladi, şef de catedră, USMF „N. Testemiţanu”.
Alexei Iaşan, preşedinte al Asociaţiei pe acţiuni „Corjeuţi”.
Alexandru Chiricoi, preşedinte al colhozului „Miciurin”.

1996

Emilia Chirtoacă, Procuratura Generală.
Vasile Guţu, procuror, Procuratura Generală.
Liubomir Iorga, maestru emerit în arte.
Valentina Saviţchi, Artistă a Poporului.
Anatol Codru, preşedinte al Uniunii Cineaştilor din Moldova.
Sergiu Rădăuţan, director al Centrului de materiale semiconductoare al Institutului de Fizică Aplicată.
Mihail Dumbrăvanu, preşedinte al Societăţii pe acţiuni „Corlăteni”.
Vladimir Beşleagă, scriitor.
Pavel Vlad, vicepreşedinte al AŞM.
Vasile Vasilache, scriitor.
Mihai Cimpoi, scriitor. Igor Creţu, traducător.
Nicolae Dabija, scriitor.
Alexei Marinat, scriitor.
Dumitru Matcovschi, scriitor.
Spiridon Vangheli, scriitor.
Grigore Vieru, poet.
Silviu Berejan, director al Institutului de Lingvistică al AŞM.
Anatol Ciobanu, şef de catedră, USM.
Ion Hadârcă, scriitor.
Leonida Lari, scriitoare. Nicolae Juravschi, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice.
Alexandru Samoilă, director artistic al Operei Naţionale.
Dumitru Coval, şef de catedră, USM.
Pavel Grigorcea, conferenţiar, USM.
Andrei Andrieş, preşedinte al Academiei de Ştiinţe.
Vladimir Andrunachievici, colaborator ştiinţific principal, AŞM.
Haralambie Corbu, academician.
Anatol Drumea, director al Institutului de Geofizică şi Geologie.
Dumitru Ghiţu, director al Centrului ştiinţific al Institutului de Fizică Aplicată.
Boris Melnic, membru al prezidiului AŞM.
Vsevolod Moscalenco, Institutul de Fizică Aplicată.
Gheorghe Şişcanu, secretar ştiinţific general al AŞM.
Ion Borşevici, ULIM.
Sveatoslav Moscalenco, Institutul de Fizică Aplicată.
Eleonora Romanescu, pictoriţă.
Valentina Rusu-Ciobanu, artist plastic.
Veniamin Apostol, rector al Institutului de Stat al Artelor .
Eugen Platon, regizor la Opera Naţională

“Epoca” LUCINSCHI

1997

Saveli Parmacli, Firma agricolă „Valea Perjei”.
Alexandr Jdanov, parlamentar.
Sofia Rotaru, Artistă a Poporului.
Eugen Coşeriu, lingvist, membru de onoare al AŞM.
Vasile Zagorschi, Academia de Muzică „Gavriil Musicescu”.
Valeriu Obreja, Cooperativa agricolă „Ciobalaccia”.
Timofei Moşneaga, medic.
Vasile Cherdivarenco, parlamentar.
Eugen Doga, compozitor.

1998

Nicolae Vrânceanu, preşedinte al S.A. „Ago-Dacia”.
Serghei Beznoşcenco, deputat în Parlament.
Mihail Petric, artist plastic.
Eugen Gladun, medic.
Leonid Cemortan, colaborator ştiinţific principal la Institutul de Istorie şi Teoria Artei al AŞM.
Victor Ciutac, Artist al Poporului.
Ilie Bogdesco, pictor.
Valeriu Gagiu, scenarist şi regizor.
Glebus Sainciuc, Artist al Poporului.
Jacques Chirac, preşedinte al Republicii Franceze.
Victor Teleucă, scriitor.
Ada Zevin, pictoriţă.
Zinaida Julea, Artistă a Poporului.

1999

Ion Neagu, Cooperativa agricolă de producţie şi consum „Agrofitovinprom”.
Tudor Secrieru, director al S.A. „Sepoca”.
Gheorghe Rusnac, rector al USM.
Ion Şcurea, regizor.
Juan Antonio Samaranch, preşedinte al Comitetului Internaţional Olimpic.
Înalt Preasfinţia Sa Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi Întregii Moldove.
Constantinos Stephanopoulos, preşedinte al Republicii Elene.
Victor Martâniuc, director, Regia transport electric Chişinău.
Victor Puşcaş, preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie.

2000

Mircea Snegur, primul preşedinte al R. Moldova.
Victor Guţuleac, rector al Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare”.
Serafim Urechean, primar general al mun. Chişinău.
Arhip Cibotaru, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Irina Arhipova, solistă a Teatrului Mare din F. Rusă.
Vladimir Şmarov, preşedinte al Comitetului veteranilor de război.
Gheorghe Mustea, compozitor.
Ludmila Scalnâi, preşedintă a Asociaţiei femeilor din Republica Moldova.
Eugen Hrişcev, rector al ASEM.
Alexandru Lozanciuc, Artist al Poporului.
Ion Ţăranu, director al Colegiului Naţional de Viticultură.
Emil Constantinescu, preşedinte al României.
Valentin Bodiul, director general al Combinatului de vinuri „Cricova”.
Ion Morozan, director general al S.A. „Orhei-Vit”.
Piotr Parlikov, preşedinte al Cooperativei agricole „Tvardiţa”.
Vasile Iovu, Artist al Poporului.
Emil Loteanu, regizor.
Nicolai Savostin, preşedinte al Centrului „Moştenirea lui Al. Puşkin”.


“Epoca” VORONIN

2001

Anatoli Garbunov, firma de construcţie a drumurilor „Edilitate”. Nicolae Filip, rector al Universităţii de Stat „Alecu Russo”.
Iuri Kanaşin, sculptor.
Sergiu Cuciuc, pictor.
Petru Gozun, Federaţia de dans sportiv.
Mihai Dolgan, formaţia “Noroc”.
Aureliu Busuioc, scriitor.
Dumitru Fusu, actor. Leonid Talmaci, guvernator al Băncii Naţionale.
Natalia Vrabie, BC „Moldova-Adroindbank” SA.
Andrei Timuş, cercetător ştiinţific.
Vladimir Pascalov, cooperativa agricolă de producere „Corten”.
Ana Rudenco, cooperativa agricolă „Brezoaia”.

2002

Vasile Volosiuc, membru al Consiliului Organizaţiei Veteranilor din Republica Moldova.
Dumitru Zidu, parlamentar.
Mihail Platon, rector al Academiei de Administrare Publică de pe lângă Guvernul Republicii Moldova.  Combinatului de vinuri „Cricova” SA.
Mihail Popovici, director al Institutului de Cardiologie.
Nicolae Chiseev, jurist emerit.
Ştefan Arnautov, preşedinte al Cooperativei agricole „Alexanderfield”.
Vasile Iovv, prim-viceprim-ministru.

2003

Miron Gagauz, director general al Întreprinderii de stat „Calea ferată” din Moldova.
Ivan Bodiul, ex- prim-secretar al CC al Partidului Comunist al Moldovei.
Leonid Kucima, preşedinte al Ucrainei.

2004

Ion Ababii, rector al USMF „Nicolae Testemiţanu”.
Ivan Demcenco, preşedinte al Concernului republican „Inmacom”.
Gheorghe Tabunşcic, başkan al UTA Gagauz-Yeri.
Suleyman Demirel, ex-preşedinte al Republicii Turcia.
Mihail Garştea, ministru al Industriei.
Ion Suruceanu, Artist al Poporului.

2005

Timofei Ţepordei, agrofirma „Cimişlia” SA.
Petru Lucinschi, ex-preşedinte al Republicii Moldova.
Ivan Calin, deputat.
Vadim Mişin, deputat.
Maria Scripnic, „Magazinul universal central “UNIC”.
Feodor Furdui, prim-vicepreşedinte AŞM.
Ansamblul naţional „Joc”.
Tudor Topor, Întreprinderea mixtă „Ungheni-Vin” SA.
Vasile Anestiadi, USMF „N. Testemiţanu”.
Gheorghe Ghidirim, USMF „N. Testemiţanu”.
Valerian Revenco, ex-ministru al Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.
Preafericitul Părinte Aleksi al II-lea, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii.

2006

Zinaida Greceanâi, prim-viceprim-ministru.
Vladislav Cutîrchin, economist emerit.
Vladimir Molojen, ministru al Dezvoltării Informaţionale.

Notă: Funcţiile indicate sunt cele din momentul decorării. Lista respectivă a fost întocmită la data de 20 august 2006.

Sus ↑

 Comentarii: CommentsTitleIcon

Multe persoane din lista enumarata nu merita acest inalt ordin,in special cei care lupta impotriva poporului bastinas, nestiindu-ne limba romana, ba chiar sfidindu-ne,si militind pentru o a doua limba de stat - rusa. Spre exemplu: Misin, Bodiu si multi altii insirati in lista de mai sus. Altfel spus, ordenele (si nu ordine, precum sciu unii agramati, sunt doua cuvinte deosebite "ordin" si "orden" asta din urma se refera la decoratii si sunt doua cuvinte paronime.) se da fara descernamint, prin relatii, pile.a
ZICU   -  
09 Octombrie 2010, 11:53
Sus ↑
Si, apropo, http://dexonline.ro/definitie/discernamant
Marcel   -  
11 Decembrie 2010, 12:48
Sus ↑
au meritat
bos   -  
16 Februarie 2013, 21:11
Sus ↑





* Nu sunt admise comentariile ce conţin cuvinte indecente şi atacuri la persoană.


code
Meteo
Curs valutar
Horoscop
Chişinău