VIP Magazin
16 Decembrie 2018
Print
Print
Print
Print
  Ediţia     |  2012   |  2011   |  2010   |  2009   |  2008   |  2007   |  2006   |  2005
Gheorghe Duca. Portret de savant
Locul 46

Gheorghe Duca. Portret de savant

Comentează

Gheorghe Duca
Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Vârstă: 60 de ani
Data şi locul naşterii: 29 februarie 1952, s. Copăceni, r-l Sângerei
Studii: Facultatea de Chimie, USM
Stare civilă: căsătorit, trei copii
Merite: laureat al Premiului pentru Tineret în domeniul ştiinţei şi tehnicii (1983), Om emerit (1996), Medalia de aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (1998)

Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei este o personalitate foarte cunoscută de comunitatea ştiinţifică, de factorii politici şi comunitari, recunoscut pentru verticalitatea sa profesională şi civică.

Acad. Gheorghe Duca poate fi prezentat din cele mai variate perspective: om de ştiinţă de importanţă internaţio-nală, chimist, profesor, îndrumător şi conducător ştiinţific, iniţiator, coautor şi promotor al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, manager, organizator şi conducător al ştiinţei din Republica Moldova, om politic şi seria de calificative poate continua.

Personalitatea sa poate fi prezentată şi prin prisma verticalităţii profesionale şi civice, precum şi a consecvenţei sale în procesul managerial şi de promovare a adevărului ştiinţific în societatea noastră. Astfel, dânsul s-a antrenat la un moment dat în activitatea politică, dar nu pentru a realiza o ascensiune ierarhică, ci pentru a face o politică mai eficientă în raport cu alţii. Gheorghe Duca, ca şi toţi cei care au mai rămas conştienţi, corecţi şi incoruptibili din pleiada celor angajaţi în realizarea unor reforme sociale şi economice autentice, continuă să creadă sincer că se poate practica o politică onestă în scopul garantării unei bunăstări reale pentru majoritatea populaţiei, încercând să demonstreze că poate fi promovată o politică onestă atât în structurile parlamentare, cât şi în cele guvernamentale şi de afaceri. Dovadă serveşte activitatea sa în calitate de preşedinte al Comisiei parlamentare pentru cultură, ştiinţă, învăţământ şi mijloace de informare în masă (1998-2001), de ministru al Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului (2001-2004) şi de preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (învestit la 5 februarie 2004 şi reales la 21 februarie 2008).

În condiţiile sociale şi materiale în care se aflau ştiinţa şi savanţii în 2004, când a fost ales preşedinte al Academiei de Ştiinţe, el a reuşit să reformeze substanţial sistemul de cercetare şi inovare, să consolideze şi să formeze comunitatea ştiinţifică de la noi. Gheorghe Duca (împreună cu alţi savanţi din conducerea Academiei) a căutat soluţiile de surmontare a condiţiilor de atunci în care se afla domeniul cercetării, a iniţiat şi promovat Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, adoptat de Parlament la 15 iulie 2004, care a pus bazele revitalizării şi modernizării ştiinţei din R. Moldova. În urma legalizării acestui cod, Academia de Ştiinţe şi-a extins substanţial prerogativele, şi-a consolidat resursele umane, şi-a optimizat structura, a obţinut resurse financiare considerabile de la buget, devenind o instituţie prestigioasă, cu impact real asupra societăţii şi economiei.

Deloc de neglijat este şi devotamentul acad. Gheorghe Duca faţă de adevărul ştiinţific cu referire la corectitudinea ştiinţifică în domeniul ştiinţelor exacte, fizico-chimice sau biologice, dar mai ales faţă de ştiinţele socio-umaniste, întrucât acestea au un impact direct asupra societăţii. Fără a fi istoric sau filolog, Gheorghe Duca a susţinut şi susţine istoricii, filologii şi oamenii de cultură, contribuind la promovarea poziţiei lor ştiinţifice în societatea noastră. Chiar înainte de a fi ales preşedinte al Academiei, dl Gheorghe Duca s-a manifestat ca un ardent adept al adevărului ştiinţific – el nu a votat pentru schimbarea denumirii obiectului de studii „limba română” în „limba moldovenească” fiind în funcţia de ministru al Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului în primul guvern condus de Vasile Tarlev. Amintim şi de eforturile sale depuse în procesul de salgvardare a Institutului de Filologie în 2008, când guvernarea comunistă a iniţiat o campanie violentă împotriva acestuia.

Acad. Gheorghe Duca a adus o contribuţie substanţială în procesul de organizare a ştiinţei şi educaţiei, a participat la semnarea Acordului bilateral între Republica Moldova şi SUA, a înfiinţat Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din Moldova, care a revigorat colaborarea ştiinţifică cu savanţii din SUA. AŞM este implicată activ în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, stabileşte relaţii de parteneriat strategic cu zeci de academii, societăţi de știinţe ale lumii, cu UE şi NATO în cadrul unor proiecte regionale şi continentale.

Sus ↑

 Comentarii: CommentsTitleIcon


* Nu sunt admise comentariile ce conţin cuvinte indecente şi atacuri la persoană.


code
Meteo
Curs valutar
Horoscop
Chişinău
+1°