VIP Magazin
Print
Print
Print
Print
  Ediţia     |  2012   |  2011   |  2010   |  2009   |  2008   |  2007   |  2006   |  2005
ÎPS VLADIMIR. Ierarhul care ne conectează la creştinism
Locul 10

ÎPS VLADIMIR. Ierarhul care ne conectează la creştinism

Comentează

ÎPS VLADIMIR
Mitropolit al Chişinăului şi Întregii Moldovei

Vîrstă: 57 de ani
Data şi locul naşterii: 18 august 1952, s. Colincăuţi, r-l Hotin, reg. Cernăuţi, Ucraina
Studii: Seminarul Teologic şi Academia Teologică, Moscova
Merite: Medalia Cuviosului Serghie de Radonej, Diploma de onoare a Prezidiului Fondului Păcii din URSS (1979), Ordinul „Sf. Stanislav”, Ordinul „ Sf. Cneaz Vladimir” gr.II (1999), „Ordinul Republicii”(1999), Ordinul „Mormîntul Domnului” (2000)

Şi-a pus talentele pastoral-misionare în serviciile unei biserici luptătoare care în 2009 a depus eforturi susţinute pentru a demonstra că nu-i o simplă  instituţie a societăţii, ci a fost şi va rămîne de acum încolo un organism divino-uman. Oamenii, organizaţiile şi structurile publice de astăzi vor trece, Biserica însă va dăinui în veacuri.

Ierarh, propovăduitor şi pelerin laborios care merge cu regularitate la Muntele Athos, face vizite anuale la Ierusalim, de unde aduce, la Înviere, focul miraculos de la Mormîntul Mîntuitorului, Mitropolitul Vladimir pare să fie mai întîi de toate un om simţit, un creştin pios, plin de milă şi compasiune. La sfîrşit de an, la înmormîntarea evlavioasei preotese Maria Tudoreanu, care a ridicat de-a lungul vieţii sale pămînteşti două biserici, Înalt Prea Sfinţitul, vorbind despre jertfa acestei femei deosebite, prigonită sub regimul comunist pentru credinţa ei, nu a mai putut continua discursul său şi a plîns.

Instalarea sa acum 20 de ani la cîrma Bisericii Ortodoxe din Moldova a coincis cu apusul ateismului sovietic şi cu renaşterea impetuoasă a religiei creştine. În prezent, dincolo de faptul că păstoreşte viaţa spirituală a enoriaşilor săi, mai gestionează o întinsă gospodărie ecleziastică: peste două mii de biserici, circa 40 de mănăstiri de călugări şi de maici şi schituri, Academia Teologică din Chişinău cu un Seminar Teologic, o editură, un centru de pelerinaj, o bibliotecă, diverse frăţii creştine şi asociaţii bisericeşti.

De la un timp încoace, mai cu seamă în ultimii ani, Înalt Prea Sfinţia Sa a fost supus unor critici, acuzat fiind că ar fi partizanul unor sau altor interese mai puţin ortodoxe. Aceste învinuiri au venit în mare parte dinspre nişte persoane sau grupuri care cunosc mai puţin specificul păstoririi şi principiile creştine de coexistenţă în societate. Mitropolitul exclude din start posibilitatea de a avea anumite simpatii, mai ales de ordin politic, pentru că un adevărat ierarh, zice el,  trebuie să fie Păstor pentru întreaga turmă ce i-a fost încredinţată.

Întrebat de ce unii oameni, deşi ortodocşi, au o atitudine negativă faţă de Biserică, Înalt Prea Sfinţia Sa a spus:

Nu poţi pătrunde cele sfinte cu ochiul întunecat, mintea laicizată şi inima răcită. Tocmai astfel este privită, judecată şi simţită Biserica de către oamenii care încă nu au ajuns a fi îmbisericiţi, deşi se declară a fi creştini ortodocşi. Trebuie să-i ajutăm pe oameni să se „conecteze la Hristos”. El este puterea prin care biruim greutăţile cu care ne confruntăm în fiecare zi. Cu această putere ne conectăm prin credinţă şi rugăciune, de care tot mai puţin dăm dovadă.”

Mitropolitul caută să confere Bisericii Ortodoxe din Moldova puterea ecleziastică ce i-ar da tăria să reziste în faţa provocărilor extrem de dificile ale celui de-al treilea mileniu. Luptă cu armele credinţei, rugăciunii şi convingerii contra exceselor secularizării. Optează constant pentru introducerea religiei ca obiect obligatoriu de studiu, îndemnînd nu o singură dată autorităţile să colaboreze cu preoţii, teologii şi enoriaşii în vederea soluţionării acestei probleme.

Datorită ÎPS Vladimir, Biserica Ortodoxă din Moldova a devenit mult mai deschisă societăţii civile. La Palatul Mitropolitan au loc mese rotunde unde sînt invitaţi creştinii pentru a-şi expune părerea faţă de activităţile Bisericii, aceştia fiind încurajaţi să vină cu iniţiative care ar conduce la impulsionarea vieţii ecleziastice. Astfel, se spulberă mitul ermeticităţii Bisericii, sînt date peste cap afirmaţiile criticilor care taxează ortodoxia ca fiind „depăşită”.

Vlădica Vladimir nu s-a „ascuns” vreodată de creştini, conştient fiind de misiunea sa, este permanent disponibil pentru cei care au nevoie de un sfat bun, de o alinare. Odihna pentru el este un lux pe care nu şi-l poate permite, însă satisfacţia de a ajuta, de a fi util anihilează chiar şi senzaţia de oboseală.

Întrebat cum reuşeşte să fie mereu acolo unde este nevoie de el, Înalt Prea Sfinţitul a răspuns ce ar răspunde probabil fiecare bun creştin: „Dumnezeu este mai mare decît boala, grija, deznădejdea… decît viaţa. Sîntem oameni neputincioşi şi supuşi păcatului, dar prin dragoste putem ajunge la Dumnezeu şi sîntem capabili să depăşim toate problemele.”

Adesea vorba, oricît de măiestrită ar fi, nu este în stare să aducă pe Calea cea Dreaptă un rătăcit, însă un exemplu de dăruire şi dragoste creştinească este de ajuns pentru a mişca şi o inimă de piatră, aşa cum este exemplul Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Mitropolitul Vladmir.

Sus ↑

 Comentarii: CommentsTitleIcon


* Nu sunt admise comentariile ce conţin cuvinte indecente şi atacuri la persoană.


code
Meteo
Curs valutar
Horoscop
Chişinău