VIP Magazin
Print
Print
Print
Print
Cine au fost şi ce fac deputaţii primului Parlament din R. Moldova (1990-1994)?
Octombrie 2006, Nr. 30

Cine au fost şi ce fac deputaţii primului Parlament din R. Moldova (1990-1994)?

Comentează   |   Cuprins

După 15 ani de Independenţă, revista „VIP magazin” şi-a propus să afle de unde îşi trage rădăcinile actualul sistem politic moldovenesc şi de unde au pornit cei mai mulţi dintre politicienii de astăzi. Aveţi în faţă una din puţinele poze de grup ale primului Parlament al Republicii Moldova, cu 231 de deputaţi din cei 380 aleşi nominal, conform circumsripţiilor (nu în baza apartenenţei la un anumit partid). Cu ce se ocupă aceşti oameni în prezent puteţi afla citind investigaţia noastră din paginile ce urmează.

Argument

Unde i-a dus viaţa pe deputaţii primului Parlament? Pe foştii legiuitori, conducători de colhozuri şi sovhozuri, i-am găsit la baştină, în fruntea gospodăriilor agricole. Un număr considerabil de parlamentari au plecat dincolo, departe de patimile acestei lumi, alţii s-au instalat peste hotare. Cei mai mulţi însă fie că şi-au continuat cariera politică, fie că s-au lansat în afaceri, fie că au preferat să-şi facă un nume sau să şi-l păstreze aşa cum l-au avut. Pe mulţi dintre primii deputaţi îi încearcă astăzi regretele. Regretul de a nu-şi fi onorat mandatul până la capăt (primul Parlament s-a autodizolvat în 1994), regretul de a fi cedat atunci când nu era cazul.
Ar fi fost în stare aceşti oameni să schimbe cursul istoriei pe un alt făgaş? Se prea poate, dacă unii dintre ei n-ar fi capitulat în faţa orgoliului, egoismului şi a laşităţii. Fotografia de grup ne arată clar că deja se produseseră primele fisuri politice, când şedinţele Legislativului erau boicotate de deputaţii din Transnistria şi de la Comrat (aceştia lipsesc din poză). Nu a fost scutită de „divorţuri” nici familia democraţilor (unii dintre ei nu au dorit să se fotografieze). Mai târziu, în cadrul Parlamentului s-au format două cluburi de interese: Clubul democraţilor şi Clubul „Viaţa satului”.  În câţiva ani, aceste grupuri au dat naştere la mai multe mişcări şi grupări politice: cea a democraţilor, a agrarienilor, a socialiştilor şi a „Interfront”-ului. Dincolo de sutele de apeluri telefonice în aproape toate raioanele republicii, mai mulţi deputaţi ne-au ajutat să identificăm colegii din fotografie. În acelaşi timp, suntem conştienţi de unele inadvertenţe la întocmirea listei şi la descrierea funcţiilor actuale ale parlamentarilor. Vom fi recunoscători să le precizăm împreună cu cititorii noştri. (Rodica Trofimov)

În lista de mai jos prezentăm numele deputatului, funcţia sau specialitatea la data alegerii în Parlament, localitatea din partea căreia a candidat şi actuala ocupaţie (semnul „?” însoţeşte numele celora pe care nu am reuşit să-i identificăm sau să aflăm care este ocupaţia lor actuală). Numele deputaţilor sunt indicate conform numerotării din fotografie

1. Andrei Baştovoi, inginer-electronist (or. Soroca) – vicepreşedinte al Companiei „ASCOM Group”
2. Anatol Şalaru, colaborator ştiinţific, Institutul experimental-ştiinţific al igienei (r-l Ialoveni) – director al reprezentanţei Irak al Companiei „ASCOM Group”
3. Victor Pavlic, agronom (r-l Soroca) – şeful Direcţiei agricole, Consiliul raional Drochia
4. Ilie Mocanu, prim-secretar al Comitetului de partid al PCM, Soroca – şeful filialei „Banca Socială” Făleşti
5. ?
6. Vasile Gudima, preşedinte de colhoz, s. Lencăuţi (r-l Ocniţa) – decedat
7. Andrei Ţurcanu, colaborator ştiinţific, Institutul de Limbă şi Literatură al AŞM (r-l Căinari) – profesor universitar, UP „Ion Creangă”
8. Mihai Poiată, viceministru al Culturii (r-l Străşeni)  – vicepreşedinte al Uniunii Cineaştilor
9. Nicolae Robu, preot, inginer (r-l Soroca) – preot
10. Vasile Nedelciuc, inginer-electrician, docent (or. Chişinău) – director al Companiei moldo-britanice „Compudava”
11. Alexandru Moşanu, decanul Facultăţii de istorie a U.S.M. (r-l Străşeni) – profesor universitar
12. Ion Popa, director de sovhoz, s. Ghetlova (r-l Orhei) – director comercial al SA „API-Orhei”
13. Constantin Culea, director de sovhoz, s. Ivancea (r-l Orhei) – inspector fiscal principal, Inspectoratul fiscal principal de stat
14. Gheorghe Cârlan, Judecătoria populară Octombrie (or. Chişinău) – om de afaceri
15. Mihai Sâromeatnicov, preşedinte de colhoz, s. Leadoveni (r-l Râşcani) – conducător al GA s. Pelenia
16. Valeriu Cibotaru, avocat la Asociaţia juridică „Plai” (r-l Suvorov) – avocat
17. Valentin Mândâcanu, corespondent Uniunea Scriitorilor din URSS, profesor (r-l Râşcani) – pensionar
18.  Titu Serghei, agronom-şef, s. Leadoveni (r-l Râşcani) – conducător al GA Singureni
19. Pavel Lupăcescu, şef al  Complexului zootehnic din s. Sângereii Noi (r-l Lazo) – preşedinte al Camerei de Comerţ Bălţi
20. Mihai Bejan, preşedinte de colhoz, s. Costeşti (r-l Râşcani) – conducător al GA „M. Bejan”
21. Dumitru Guţu, prim-secretar al CR al PCM Râşcani – director al Fabricii de bere din Bălţi
22. ?
23. Jorj Crisico, preşedinte al cârmuirii „Avangard” (r-l Soroca) – pensionar, deputat în Consiliul raional Soroca
24. Mihai Străjescu, profesor de matematică, s. Verejeni (r-l Teleneşti) – decedat
25. Vitalie Ustroi, director general „Valeologia” (r-l Vulcăneşti) – om de afaceri, România
26. Dumitru Cereş, preşedintele CR Taraclia – pensionar
27. Anatol Ivanov, director al Institutului „Moldproiectmobeli” (or. Chişinău) – director al Fabricii de mobilă „Viitorul”
28. Petru Soltan, profesor la USM (r-l Ialoveni) – academician, profesor universitar
29. ?
30. Alexandru Gorodnicenco, prim-secretar al CR al comsomolului (or. Chişinău) – emigrat în SUA
31. Iurie Maxuta, preşedinte al comitetului sindical AP „Sciotmaş” (or. Chişinău) – pensionar
32. Vladimir Dobrea, preşedinte al CEO Chişinău – Compania „Lukoil”, România
33. Nicolae Grosu, economist, sovhozul „Miciurin”, s. Talmaza (r-l Suvorov) – preşedinte ONG “Renaşterea”
34. Nicolae Alexei, inspector, SAI Străşeni – şef al Inspectoratului ecologic republican
35. Ion Eremia, profesor ŞM, s. Colibaşi (r-l Vulcăneşti) – director al Liceului „V. Alecsandri”, s. Colibaşi
36. Dumitru Braşoveanu, membru al Judecătoriei Supreme (r-l Suvorov) – avocat
37. Elisei Secrieru, judecător, Judecătoria populară (r-l Soroca) – avocat
38. Vlad Pascaru, redactor-şef al ziarului „Plaiul Orheian” (r-l Orhei) – redactor „Curierul Vamal”
39. Teodor Macrinici, preşedinte de colhoz, s.  Bieşti (r-l Orhei) – economist coordonator, Banca Naţională
40. Vasile Pruteanu, profesor ŞM, s. Peresecina (r-l Orhei) – primar, s. Peresecina
41. Dumitru Cernei, preşedinte de colhoz, s. Bulăieşti (r-l Orhei) – vicedirector „Baştina- Radog”
42. Nicolae Domente, prim-secretar al CR al PCM Orhei – angajat la „Glass Container Company”
43. Gheorghe Bogdanov, şef-adjunct al Direcţiei aviaţiei civile (or. Chişinău) – pensionar
44. Iurie Timoşenco, director general al Uzinei de utilaj tehnologic (or. Soroca) – pensionar
45. Vasile Basoc, preşedinte de colhoz, s. Măcăreşti (r-l Ungheni) – viceprimar, s. Măcăreşti
46. Ion Borşevici, rector al IP „Ion Creangă” (or. Orhei) – pensionar
47. Anton Spânu, şef de catedră, IS de Medicină din Chişinău (r-l Râşcani) – medic-chirurg
48. Tudor Lefter, preşedintele CER Teleneşti – om de afaceri
49. Andrei Munteanu, preot (r-l Teleneşti) – stareţ al Mănăstirii Hârbovăţ, r-l Călăraşi
50. ?
51. Gheorghe Siumbeli, preşedinte de colhoz (r-l Taraclia) – decedat
52. ?
53. Gheorghe Nechit, prim-secretar al Comitetului raional de partid al CPM Taraclia – şef de direcţie, Curtea de conturi
54. Dumitru Holban, profesor, Institutul Agricol (or. Chişinău) – profesor universitar, UAS
55. Grigore Cuşnir, lucrător al CC al PCM ( r-l Ocniţa) – om de afaceri
56. Gheorghe Răducan, director ŞPT-29 (r-l Ocniţa) – decedat
57. Fiodor Nirean, preşedintele CR Slobozia  -  ?
58. Sergiu Fandofan, şef  de direcţie la „Agropromsoiuz” (r-l Ocniţa) – inspector la Inspectoratul ecologic de stat  
59. Ion Tacu, preşedinte de colhoz, s. Ciuciuleni (r-l Nisporeni) – om de afaceri
60. Mihai Scutaru, preşedinte de colhoz, s. Mileşti (r-l Nisporeni) – director al  filialei „Moldovagroindbank” Nisporeni
61. Mihai Ciorici, preşedinte ale CR PMC Nisporeni – director al SA „D. Invest-Deservirea” Nisporeni
62. Ilarion Guidea, preşedinte al CAI „Vărzăreşti” (r-l Nisporeni) – specialist funciar principal, Vărzăreşti
63. Ion Scutaru, preşedinte de colhoz, s. Bălăsineşti (r-l Briceni) – invalid de gradul II
64. Mihai Lazăr, preşedinte de colhoz (or. Nisporeni) – antreprenor
65. Nicolae Misail, corespondent la ziarul „Moldova Socialistă” (or. Chişinău) – redactor-şef la ziarul „Ora Satului”
66. Ion Tanas (or. Chişinău) – om de afaceri
67. Vasile Para, inginer-şef la Combinatul de produse lactate (or. Ungheni) – om de afaceri
68. Valeriu Jardan, neuropatolog la SR Corneşti (r-l Ungheni) – director, Colegiul de Medicină din Ungheni
69. Alexandru Ohotnicov, şef de secţie la AŞP „Moldovaghidromaş” (or. Chişinău) – şef al Serviciului acte al Preşedinţiei RM
70. Valentin Colun, şef al Secţiei juridice a AP „Sciotmaş” (or. Chişinău) – avocat
71. Semion Guranda, medic-şef adjunct la COMC (or. Chişinău) – decedat
72. Sergiu Argatu, preşedinte de colhoz, s. Cobâlnea (r-l Şoldăneşti) – pensionar
73. Vasile Şova, prim-secretar CR ULCTM (or. Chişinău) – ministru al Reintegrării
74. Victor Reabcici, preşedinte al „Gosagroprom” RSSM (r-l Şoldăneşti) – pensionar
75. Valentin Nicolaenco, director al Institutului „MoldGINTIz”, (or. Chişinău) – decedat
76. Ion Negură, şef de catedră, pedagog (or. Chişinău) – profesor universitar, USM
77. ?
78. Nicolae Stadinciuc, prim-secretar al CR PCM Ocniţa – antreprenor
79. Tudor Mogâldea, savant-agronom, s. Zubreşti (r-l Străşeni) – asistent social, primăria Zubreşti
80. Nicolae Malachi, preşedinte de colhoz, s. Volontirovca (r-l Suvorov) – preşedinte al Asociaţiei agricole din Volintiri
81. Vasile Vartic, preşedinte de colhoz, s. Feşteliţa (r-l Suvorov) – pensionar
82. Nicolae Todos, director de sovhoz, s. Andruşul de Sus (r-l Cahul) – conducător al GA
83. Alexandru Arseni, secţia de repartizare a spaţiului locativ a CE orăşenesc Chişinău (r-l Cahul) – profesor universitar, Catedra de drept, USM
84. Mihai Cotorobai, lector la Catedra de drept a USM (r-l Ialoveni) – avocat
85. Spiridon Martâniuc, secretar al doilea al CR al PCM Lazo – director SA „Argointehservicii” Sângerei
86. Dumitru Grosu, inginer-constructor, s. Ţâpleşti (r-l Lazo) – şomer
87. Nicolae Moraru, preşedinte de colhoz (r-l Lazo) – preşedinte al AA „Chişcăreni”
88. Mihai Druţă, profesor de istorie, s. Rădoaia (r-l Lazo) – angajat al Comisariatului militar republican
89. Vasile Şevcenco, preşedinte al CR Orhei – pensionar
90. Gheorghe Amihalachioaie, avocat, Consultaţia juridică, r-l Lenin (or. Chişinău) – avocat
91. Evgheni Berdnikov, prim-secretar al CO al PCM, Râbniţa – ?
92. Iuri Atamanenko, inginer DCD-14, Râbniţa – ?
93. Ion Rusu, inspector în secţia cadre la Oficiul vamal Chişinău (or. Chişinău) – pensionar
94. Ludmila Laşcionova, prim-secretar al CR Lenin al PCM (or. Chişinău) – pensionară, preşedinte, „Russkaia obşcina”
95. Pavel Gusac, docent, IS de Medicină din Chişinău (or. Chişinău) – decedat
96. Dumitru Moţpan, preşedinte de colhoz (r-l Făleşti) – pensionar, propria afacere
97. Vasile Domente, prim-secretar al CR al PCM Rezina – om de afaceri
98. Danil Matcin, director al sovhozului „Bender” – ?
99. Mihai Popovici, preşedinte de colhoz, s. Catranâc (r-l Făleşti) – director al firmei „Comprimenergo”
100. Ion Ciuntu, preot (r-l Cotovsc) – pahorul Bisericii „Sf. Teodora de la Sihla”
101. Valentin Krîlov, inginer-şef, Uzina „Signal” (or. Chişinău) – preşedinte al Partidului Socialiştilor
102. Vladimir Solonari, istoric (or. Chişinău) – emigrat în SUA
103. Anatol Rusanov, director al Institutului „MoldNIIINTI” (or. Chişinău) – plecat în Rusia
104. Ion Novac, preşedinte al Sovietului raional Criuleni de deputaţi ai poporului – ?
105. Ion Mărgineanu, profesor, ŞM s. Fundurii Vechi (r-l Glodeni) –  profesor, ULIM
106. Aurel Saulea, profesor, IS de Medicină din Chişinău (r-l Glodeni) – academician, profesor universitar, USMF „N. Testemiţanu”
107. Ananie Badan, prim-secretar al CR al PCM Donduşeni – decedat
108. Valerian Gherman, preşedinte de colhoz, s. Drochia (r-l Drochia) – director „Holda argintie”
109. Afanasie Chechiu, director OPH „Lenin” Băcioi (r-l Ialoveni) – decedat
110. Ion Madan, energetician-şef la Trustul „Moldsviazistroi” Durleşti (or. Chişinău) - şef de departament, „Moldtelecom”
111. Lidia Istrati, director al Muzeului de Literatură  „D. Cantemir” (r-l Drochia) – decedată
112. Elena Bălan, şefa Policlinicii AM nr. 4 Chişinău – şefa secţiei stomatologie, AMT Buiucani
113. Olga Ojoga, şef de grup „MoldASUmebeli” (or. Chişinău) – pensionară
114. Dumitru Noroc, medic-şef al Spitalului orăşenesc nr. 4 Chişinău – medic-şef al Spitalului nr. 4  
115. Ion Prisăcaru, şef de catedră IS Medicină din Chişinău (or. Chişinău) – decedat
116. Ion Stepanenco, şef al Direcţiei „Mehremstroizapciasti” (or. Chişinău) - plecat în Rusia
117. Valeriu Lebedev, colaborator ştiinţific AŞM (or. Chişinău) – decedat
118. Victor Tocan, prim-secretar al CR Floreşti al PCM – director ÎS „Cereale-Floreşti”
119. Nicolae Proca, secretar al doilea al CR PCM Rezina – profesor de istorie
120. ?
121. Constantin Bogdan, preşedinte de colhoz, s. Cajba (r-l Glodeni) – conducător al GA s. Hâjdieni
122. Ion Butnaru, filolog (r-l Glodeni) – decedat
123. Ion Neagu, secretar al CR PCM Cantemir (r-l Cantemir) – deputat în Parlament
124. Gheorghe Beliciuc, prim-secretar al CR al PCM, Drochia – director „Moldovatransgaz”
125. Dumitru Postovan, preşedinte al colhozului „B. Glavan” (r-l Drochia) – director ,„Zorile Moldovei”
126. Stepan Plaţinda, preşedinte de colhoz (r-l Grigoriopol) – director, reţeaua de gazificare Grigoriopol
127. Ion Chiriac, preşedinte de colhoz, s. Hârtopul Mare (r-l Criuleni) – director al SRL „Dubăsarii Vechi”
128. Petru Tărâţă, preşedinte de colhoz, s. Sadaclia (r-l Basarabeasca) – director general interimar al Agenţiei agroindustriale „Moldova tutun”
129. Vladimir Carauş, preşedinte de colhoz, Cuhureştii de Sus (r-l Camenca) – şeful RAPO Camenca
130. Grigore Cuşmăunsă, preşedinte al Asociaţiei „Moldvinprom” (or. Chişinău) – om de afaceri
131. Ion Palii, prim-secretar CO PCM Cahul – pensionar
132. Călin Botica, director de sovhoz, s. Goteşti (r-l Cantemir) – decedat
133. Valeriu Obreja,  agronom, s. Victorovca (r-l Cantemir) – director al  SA Ciobalaccia
134. Serghei Popa, preşedinte al Sovietului raional Dubăsari de deputaţi ai poporului (r-l Dubăsari) – ?
135. Gavril Frangu, preşedinte de colhoz, s. Congaz (r-l Comrat) – decedat
136. Mihai Rusu, secretar al CR PCM Floreşti – preşedinte al raionului Floreşti
137. Sergiu Manea, şef al fermei de lapte, s. Băhrineşti (r-l Floreşti) – decedat
138. Ion Ţurcan, preşedinte, „Constructor” (r-l Floreşti) – director al Agenţiei de rezerve materiale, achiziţii publice şi ajutoare umanitare
139. Anatol Zelenschi, director al Sovhozului-tehnicum de zootehnie din Edineţ (r-l Edineţ) – pensionar
140. Ludmila Scalnâi, preşedinte al Prezidiului societăţii moldoveneşti de prietenie (r-l Floreşti) – preşedinte al Asociaţiei femeilor din RM
141. Anatol Şaragov, director al Bazei auto. nr.14 (r-l Floreşti) – inspector superior, postul vamal Floreşti
142. Eugen Popuşoi, decan al IS de Medicină din Chişinău (or. Chişinău) – decedat
143. Grigore Bordeianu, decan al Facultăţii CIC, Inst. Politehnic din Chişinău (r-l Făleşti) – doctor în ştiinţe tehnice, inginer-constructor, BDC al Elveţiei în RM
144. Anatol Chiriac, şef al redacţiei muzicale radio la Radioteleviziunea naţională – compozitor, om de afaceri
145. Ilia Trombiţki, colaborator ştiinţific la Institutul “MoldNIRS”, or. Chişinău – profesor
146. Vladimir Agachi, preşedinte de colhoz, s. Pepeni (r-l Lazo) – preşedinte al AA „Pepeni”
147. Piotr Şornikov, colaborator la Institutul de Istorie al AŞ a RSSM (or. Chişinău) – profesor, Universitatea din Tiraspol
148. Vitalie Zavgorodni, comisar militar al raionului Octombrie, (or. Chişinău) - ?
149. Gheorghe Hioară, docent USM (or. Chişinău) – profesor universitar
150. Victor Berlinschi, preşedinte al Judecătoriei populare a raionului Sovietic (or. Chişinău) – avocat
151. ?
152. Anatol Ivanov, director al Asociaţiei pentru construcţia maşinilor-unelte (r-l Edineţ) – decedat
153. Vasile Nestor, preşedinte de colhoz (r-l Edineţ) – angajat „Moldsilva”
154. Sergiu Coşceev, director al minei „Calininsc”, or. Calininsc (r-l Edineţ) – director SA „Mina din Cupcini”
155. Marin Beleuţă, adjunct al preşedintelui CE Leova (r-l Leova) – pensionar
156. Valentin Dolganiuc, inginer-mecanic, s. Zăbriceni (r-l Edineţ) – manager, Compania moldo-austriacă „WVP Broker”
157. Petru Poiată, şef al Secţiei scrisori, ziarul raional „Lenineţ”, (r-l Edineţ) – redactor, „Glasul Naţiunii”
158. Gheorghe Slabu, docent la Institutul Agricol din Chişinău (r-l Făleşti) – profesor universitar UTM
159. Dumitru Postovan, procuror-adjunct, Procuratura RSSM (r-l Criuleni) – preşedinte, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCI
160. Ion Lapaci, economist-şef în sovhozul din s. Cioburciu (r-l Suvorov) – conducător al GA „Ion Lapaci”
161. Victor Puşcaş, vicepreşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM (r-l Donduşeni) – preşedinte al Curţii Constituţionale
162. Ion Buga, doctor în şt. istorice, USM (r-l Drochia) – profesor universitar
163. Pantelei Pârvan, preşedintele al Sovietului deputaţilor, s. Baimaclia (r-l Cantemir) – şef al Direcţiei fitotehnie, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
164. Alecu Reniţă, şef al secţiei publicistică la ziarul „Literatura şi Arta” (r-l Basarabeasca) – preşedinte al Mişcării Ecologiste din Moldova
165. Iacob Negru, preşedinte de colhoz, s. Sărata Galbenă (r-l Cotovsc) – preşedinte al AA din Sărata Galbenă
166. Ion Popov, preşedinte al CR Criuleni – consultant principal, Comisia pentru administraţie publică din cadrul Parlamentului
167. Petru Lucinschi, prim-secretar al CC al PCM (r-l Briceni) – preşedinte al Fundaţiei de Studii Strategice şi Dezvoltare a Relaţiilor Internaţionale  “Lucinschi”
168. Constantin Tănase, filolog, AŞM (r-l Cotovsc) – director, „Timpul de Dimineaţă”
169. Gheorghe Trestianu, director al sovhozului „Lăpuşna” (r-l Cotovsc) - director, SRL “Tandem”
170. Valentin Lefter, prim-secretar al CR al PCM Cotovsc – om de afaceri
171. Mihai Dimitriu, vicedirector al ŞPT nr. 88 din Cotovsc  – lucrător vamal
172. Petru Muntean, preşedinte al  Judecătoriei populare a r-lui Nistru (or. Chişinău) – avocat
173. Ion Ungureanu, jurist (Căuşeni) – avocat, Biroul asociat de avocaţi “CORECT”
174. Ion Cojocaru, director al CAI Căuşeni – pensionar
175. Valeriu Serjant, şeful Secţiei vize şi înregistrare a cetăţenilor străini (or. Bălţi) – profesor la Universitatea nistreană din Bălţi
176. Gheorghe Mazilu, critic literar, revista „Nistru” (r-l Căuşeni) – decedat
177. Vasile Ursachi, preşedinte de colhoz, s. Izvoare (r-l Făleşti) – conducător al GA s. Izvoare
178. Iovu Bivol, agronom, s. Iurevca (r-l Cimişlia) – preşedinte al raionului Cimişlia
179. Petru Griciuc, prim-secretar al CR al PCM Cimişlia – consilier al preşedintelui în problemele complexului agroindustrial şi ale administraţiei publice
180. Andrei Cubasov, preşedinte de colhoz, s. Gura Galbenă (r-l Cimişlia) – pensionar
181. Vasile Costov, savant, agronom (r-l Ceadâr-Lunga) – preşedinte al cooperativei agricole „Valea Perjei”  
182. Constantin Sahanovschi, prim-secretar CR PCM Ungheni – om de afaceri
183. Sergiu Chircă, şef al Catedrei de economie a USM (r-l Căuşeni) – academician, profesor ASEM
184. Petru Chimirciuc, medic-şef al SO nr. 1 (or. Bălţi) – decedat
185. Alexandru Buruian, col. şt. la Institutul marxism-leninismului de pe lângă CC al PCUS (r-l Călăraşi) – director al Institutului de Istorie şi Drept
186. Zosim Bodiu, prim-secretar al CO al PCM Şoldăneşti – om de afaceri
187. Mihai Muşumanschi, director general la Asociaţia „Moldtoplivo” (or. Dubăsari) – ?
188. Svetlana Mâsliţcaia, preşedinte al CR Sovietic (or. Chişinău) –preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din RM
189. Mihai Plasiciuc, locţiitorul preşedintelui CR Glodeni – pensionar
190. Andrei Cabac, lector la IS de Medicină, chirurg (r-l Cantemir) – decedat
191. Nicolae Dabija, redactor-şef „Literatura şi Arta” (r-l Căinari) – redactor-şef „Literatura şi Arta”
192. Tudor Olaru, prim-secretar al CR PCM Călăraşi – vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
193. Anton Terente, secretar al doilea CR PCM Ialoveni – om de afaceri, România
194. Petru Caterev, şef al Secţiei chirurgie al SRC Călăraşi – medic
195. Ion Munteanu, director al ŞM, s. Vălcineţ (r-l Călăraşi) – plecat în Italia
196. Semion Gurghiş, director de sovhoz, s. Pituşca (r-l Călăraşi) – decedat
197. Ştefan Maimescu, corespondent „Gosteleradio” (r-l Călăraşi) – plecat peste hotare
198. Gheorghe Scutaru, preşedinte de colhoz, s. Mileşti (r-l Nisporeni) – decedat
199. Vladimir Gudumac, prim-secretar al CR al PCM Briceni – pensionar
200. Serafim Urecheanu, preşedinte al CR Anenii Noi – deputat, preşedinte al Fracţiunii parlamentare AMN
201. Tudor Angheli, director al ATEM (r-l Ceadâr-Lunga) – pensionar
202. Vladimir Iuzvenco, şef al depoului de locomotive (or. Bălţi) – parlamentar
203. Victor Morev, preşedinte al CEO Bălţi – anunţat în căutare internaţională
204. Vitalie Pritula, secretar al doilea al CO PCM Bălţi – plecat în Rusia
205. Andrei Diaconu, prim-secretar al CR al PCM Leova – director general al ÎS „Moldresurse”
206. Constantin Ţurcan, medic-şef Spitalul de psihiatrie, or. Chişinău – medic
207. Fiodor Carapunarlî, inginer-şef, s. Baurci (r-l Ceadâr-Lunga) – profesor
208. Constantin Capsamun, preşedinte de colhoz, s. Dezghingea (r-l Comrat) – lider agricol, s. Dezghincea
209. Constantin Tauşanji, preşedinte al CE al Sovietului raional Comrat de deputaţi ai poporului – profesor, Universitatea din Comrat
210. Dumitru Puntea, preşedinte de colhoz, s. Burlăceni (r-l Edineţ) – pensionar
211. Ion Batcu, docent la IS de Medicină din Chişinău (or. Chişinău) – director general al Centrului „Socioinform”
212. Stepan Curoglo, AŞM, istoric (r-l Ceadâr-Lunga) – pensionar
213. Grigore Bratunov, preşedintele CER Cahul – pensionar
214. Alexandru Snegur, director de sovhoz, s. Speia (r-l Anenii Noi) – lider al asociaţiei agricole, deputat în Consiliul raional Anenii Noi
215. Pavel Dubălari, prim-secretar al CR al PCM Camenca – pensionar
216. Stepan Curtev, şef al SAIR Octombrie (or. Chişinău) – pensionar
217. Vasile Cojocaru, preşedinte de colhoz, s. Drepcăuţi (r-l Briceni) – preşedinte al  SRL „Drebozaci”
218. Valeriu Bulgari, preşedintele al CE al SR Briceni – preşedinte al Asociaţiei republicane „Uniagroprotect”
219. Nadejda Brânzan, şef de secţie la SCR Rezina – pensionară
220. Anatol Conoplin, şef de sector ICŞ „RIF” al AP „Lenin” (or. Bălţi) – director al întreprinderii „Răut”
221. Vasile Iovv, prim-secretar al CO al PCM Bălţi – deputat PCRM
222. Vladimir Capanji, medic-psihiatru (r-l Ceadâr-Lunga) – medic-psihiatru
223. Boris Aculov, Combinatul de ardezie-ciment din Râbniţa – ?
224. Ghimn Pologov, director al AP  „Electrofarfor” (or. Bender) – ?
225. Grigore Volovoi, secretar al biroului de partid la Uzina experimentală din Bender – redactor-şef „Novaia Gazeta”
226. Mihail Catcov, şef al Secţiei politice, unitatea militară 33867 (or. Bender) - ?
227. Larisa Pokotilova, inginer-şef la Institutul „Kvant” (or. Chişinău) – pensionară
228. Mihai Coşcodan, rector al Universităţii din Tiraspol (r-l Ungheni) – profesor universitar, Universitatea din Tiraspol (cu sediul în Chişinău)
229. Gheorghe Grosu, preşedinte de colhoz, s. Cunicea (r-l Camenca) – şomer

Numele deputaţilor care lipsesc din fotografie (în ordine alfabetică)

230. Nicolae Andronatii, inginer-electronist (or. Chişinău) – academician
231. Nicolae Andronic, referent la Prezidiul Sovietului Suprem al RSSM (or. Chişinău) – preşedinte al Partidului Republican
232. Victor Arestov, medic-şef la Policlinica stomatologică (or. Tiraspol) – ?
233. Vasile Baboi, preşedinte de colhoz, or. Pervomaisk (r-l Slobozia) – ?
234. Semion Badrajan, preşedinte de colhoz, s. Pociumbeni (r-l Râşcani) – conducător al GA s. Pociumbeni
235. Pavel Bejenuţă, şef al Secţiei raionale de învăţământ Leova – antreprenor
236. Anatol Belitcenco, director al Uzinei metalurgice din Râbniţa –?
237. Vladimir Beşleagă, scriitor (r-l Cotovsc) – scriitor
238. Tudor Bobescu, director de sovhoz (r-l Călăraşi) – decedat
239. Stepan Bogacenco, preşedinte al CO Ungheni – conducător al gospodăriei agricole
240. Nicolai Bogdanov, inginer-şef la Uzina metalurgică din Râbniţa – ?
241. Anatoli Bolşakov, director general al AP „Tocilitmaş” (or. Tiraspol) – ?
242. Vladimir Bondarenco, director al Uzinei 425 AC (or. Chişinău) – pensionar
243. Ilie Bratu, arendator în sovhozul „Biruinţa”, s. Cojuşna (r-l Străşeni) – antreprenor, lider al Mişcării Unioniste din Moldova
244. Petru Braşoveanu, preşedinte de colhoz, s. Molovata (r-l Dubăsari) – preşedinte GA
245. Boris Briziţchi, preşedinte de colhoz, s. Copanca (r-l Slobozia) – ?
246. Petru Bodorin, preşedinte de colhoz, s. Târnova (r-l Donduşeni) – pretor interimar, sectorul Centru, mun. Chişinău
247. Aleksandr Bulîcev, savant, agronom, Slobozia – ?
248. Valentin Burduja, preşedinte al CER Şoldăneşti – decedat
249. Alexandru But, ziarul „Dnestr” (r-l Camenca) – decedat
250. Boris Carandiuc, director al RE „Nord-Vest” (r-l Donduşeni) – angajat „Moldova-Gaz”
251. Petru Carauş, secretar al Comitetului de partid, s. Mălăieşti (r-l Grigoriopol) – consultant principal, Comisia pentru administraţie publică din cadrul Parlamentului RM
252. Nadejda Cegurco, cusătoreasă la Fabrica de confecţii (or. Râbniţa) - ?
253. Valdemar Cirt, director general AP Cahul „Minmestprombît” (or. Cahul) – om de afaceri
254. Valentin Cicikin, director general APŞ „Dnestr” (or. Tiraspol) – ?
255. Vitalie Ciorap, economist (or. Chişinău) – om de afaceri
256. Gheorghe Ciorba, prim-secretar CR PMC Edineţ – pensionar
257. Mihail Kendighelean, profesor la ŞM nr. 1 din Comrat (r-l Comrat) – ?
258. Gheorghe Ciobanu, director de sovhoz (r-l Comrat) – lider agricol, s. Bărăgani
259. Ivan Chior, preşedinte de colhoz, s. Beşalma (r-l Comrat) – decedat
260. Anatol Chişner, preşedintele CER al PCM Soroca – constructor, Serbia
261. Mihail Codin, şeful Secţiei de propagandă a CC al PCM (r-l Slobozia) – ?
262. Vladlen Colesov, militar (or. Chişinău) – general-colonel, Rusia
263. Anatol Coleghin, şeful Trustului de construcţii din Bender – ?
264. Victor Constantinov, locţiitorul preşedintelui CEO Tiraspol – ?
265. Ion Costaş, preşedintele CC al „DOSAAF” (r-l Floreşti) – general în rezervă
266. Nicolae Costin, politolog, Catedra de politologie a USM (r-l Rezina) – decedat
267. Ilie Coşanu, directorul Şcolii medii nr. 32 (or. Chişinău) – decedat
268. Dumitru Creţu, preşedinte de colhoz, s. Cărpineni (r-l Cotovsc) – pensionar
269. Dumitru Croitor, preot, s. Slobozia (r-l Suvorov) – preot
270. Valentin Cunev, locţiitorul preşedintelui CEO Chişinău – preşedinte al Consiliului de administrare al „Băncii Sociale”
271. Anatol Davâdov, şef al Secţiei orăşeneşti a Afacerilor Interne (or. Chişinău) – general de miliţie, Rusia
272. Valeriu Daraban, şef de subdiviziune, Comitetul Securităţii de Stat al RSSM (r-l Râşcani) – pensionar
273. Vladimir Darii, şeful Secţiei propagandă şi agitaţie a CR al PCM Orhei (or. Orhei) – primar de Suruceni
274. Chiril Darmancev, preşedinte de colhoz (r-l Taraclia) – preşedinte al Asociaţiei producătorilor agricoli din r-l Taraclia
275. Lidia Dicusar, muncitoare la Combinatul de bumbac din Tiraspol – plecată în România
276. Victor Diucarev, zootehnician-şef AŞP „Moldptiţeprom” (r-l Dubăsari) – ?
277. Mircea Druc, director general al Centrului naţional de colaborare cu ţările străine (r-l Străşeni) – om de afaceri, România
278. Alexandru Efanov, brigadier la Uzina de beton armat nr. 3 din Bender –  ?
279. Gheorghe Efros, şef al Secţiei de prelucrare a strugurilor AŞP „Ialoveni” (r-l Ialoveni) – om de afaceri
280. Valeriu Egorov, maistru-controlor la AP „Lenin” (or. Bălţi)  – antreprenor
281. Vladimir Emilianov, lăcătuş, Uzina „Litmaş” (or. Tiraspol) – ?
282. Grigore Evstratii, preşedinte de colhoz, s. Hrustovaia (r-l Camenca) – şef al gospodăriei agricole Hrustovaia
283. Fiodor Evtodiev, preşedinte de colhoz în s. Speia (r-l Grigoriopol) – pensionar
284. Mihai Gajiu, preşedinte de colhoz, s. Gribova (r-l Drochia) – decedat
285. Iurie Gherasimov, şef la Căile Ferate ale Moldovei (r-l Basarabeasca) – angajat al Ministerului Transporturilor din Rusia
286. Gheorghe Ghimpu, secretar al CE al Frontului Popular (r-l Criuleni) – decedat
287. Mihai Ghimpu, consultant juridic al Trustului „Speţstroimehanizaţia” (or. Chişinău) – preşedinte, Partidul Liberal
288. Vitalie Glebov, secretar al CR (or. Tiraspol) – ?
289. Vladimir Goncear, preşedinte al Întreprinderii „Agrogaz” s. Popeni (r-l Râbniţa) – ?
290. Mihai Goncearenco, preşedinte de colhoz, s. Mărăndeni (r-l Făleşti) – conducător GA, s. Mărăndeni
291. Vasile Graf, preşedinte de colhoz, s. Cioburciu (r-l Slobozia) – pensionar
292. Ion Grigoraş, preot, r-l Drochia
293. Gheorghe Gusac, preşedinte al Secretariatului SS RSSM (or. Chişinău) – pensionar
294. Mihai Guslikov, director al Trustului „Agropromgrajdanstroi” (or. Cahul) – constructor
295. Ion Guţu, preşedinte al CER Ocniţa – deputat în Parlament
296. Ion Hadârcă, secretar al USM (r-l Lazo) – scriitor
297. Grigore Jelihovski, protoiereu, r-l Căuşeni
298. Vladimir Labunski, preşedinte de colhoz, s. Sucleia (r-l Slobozia)
299. Valentin Leşinski, reprezentant permanent al R. Moldova în Sovietul Miniştrilor al URSS (or. Bălţi) – funcţionar, Rusia
300. Anatol Liseţki, şef al Catedrei de istorie a URSS a USM (or. Chişinău) – decedat
301. Veaceslav Litvinenco, director al ŞM nr. 8 (or. Chişinău) – plecat în România
302. Vladlen Lîiurov, preşedinte-adjunct a Consiliului republican „Dinamo” (or. Chişinău) – pensionar
303. Ion Luca, secretar al  CR al PCM Slobozia – ?
304. Petru Lupaşcu, preşedinte de colhoz, s. Şura (r-l Drochia) – vicepreşedinte al r-lui Drochia
305. Mihai Mălai, şef al Direcţiei de construcţie a drumurilor (r-l Râbniţa) – ?
306. Andrei Manoilov, şofer, AP „Tiraspoltrans” (or. Tiraspol) – ?
307. Fiodor Marinov, profesor la ŞM din s. Avdarma (r-l Basarabeasca) – profesor
308. Valeriu Matei, consultant pentru literatură din Moldova la US din Moscova (r-l Leova) – scriitor
309. Emil Mazureac, preşedinte de colhoz, s. Cernoleuca (r-l Donduşeni) – pensionar
310. Ion Mereuţă, medic-şef adjunct SR Ocniţa – director al Clinicii oncologice a USMF „N. Testemiţanu”, preşedinte al Partidului Umanist
311. Ion Miţcul, preşedinte al CR al PCM (r-l Dubăsari) – ?
312. Andrei Moraru, director al Asociaţiei gestionare de comerţ exterior „Moldex” (or. Chişinău) – pensionar
313. Alexandru Morozov, secretar-adjunct al comitetului de partid la Centrala electrică moldovenească (or. Tiraspol) – ?
314. Vasile Năstase, şef de secţie la ziarul „Tinerimea Moldovei” (r-l Teleneşti) – redactor-şef, „Glasul Naţiunii”
315. Petru Nastasiuc, preşedinte de colhoz, s. Parcani (r-l Slobozia)
316. Tudor Negru, docent, Facultatea de drept a USM (r-l Cimişlia) – profesor universitar, USM
317. Victor Nikulin, director al Uzinei „Mezon” (or. Chişinău) – pensionar
318. Constantin Novoderejkin, director general al Agrofirmei „Varniţa” (or. Bender) – ?
319. Valentin Oglindă, preşedinte al CE al Sovietului sătesc Mereni (r-l Anenii Noi) – reprezentant al Asociaţiei de împrumut pentru ţărani din Mereni
320. Nicolae Oleinic, preşedinte al CEO Lazo – deputat PCRM
321. Vilor Ordin, director al Asociaţiei de producere a ţesăturilor din bumbac (or. Tiraspol) – ?
322. Nicolae Ostapenco, preşedinte al CE Chiţcani (r-l Slobozia) – pensionar
323. Tudor Panţâru, preşedinte al  Judecătoriei populare r-l Frunze (or. Chişinău) – judecător la Curtea Constituţională din Bosnia şi Herzegovina
324. Vasile Pasaniuc, director al AMT (r-l Orhei) – decedat
325. Piotr Pascari, savant, agronom (r-l Ceadâr-Lunga) – plecat la Moscova
326. Ion Pădureţ, preşedinte de colhoz, s. Şirăuţi (r-l Briceni) – decedat
327. Ion Pălăncica, prim-secretar CR PCM, Gangura (r-l Căinari) –antreprenor
328. Boris Pălărie, prim-secretar CR PCM, Dubăsari – ?
329. Dumitru Pălărie, secretar CO PCM Bălţi – om de afaceri
330. Mihai Pătraş, învăţător (r-l Ungheni) – profesor universitar, ULIM
331. Eugen Pâslaru, prim-secretar CR PCM, Căuşeni – om de afaceri
332. Sava Platon, şef de secţie SR (r-l Anenii Noi)  – medic traumatolog SR Anenii Noi
333. Anatol Plugaru, director-adjunct, „Moldova-film” (r-l Criuleni) – om de afaceri
334. Valentina Podgornaia, director al fabricii „Şveinaia” (r-l Dubăsari) – ?
335. Petru Poian, prim-secretar CR PCM Grigoriopol – director general al ÎS „Moldagroteh”
336. Mihai Popovici, conducător al Centrului republican de diagnostică (r-l Camenca) – director al Centrului  republican de cardiologie
337. Anatol Popuşoi, agronom (r-l Anenii Noi) – director „Moldsilva”
338. Veniamin Potaşev, laborant la Uzina de autorefrigeratoare (or. Tiraspol)  – ?
339. Evgheni Puşneac, director al Uzinei de metalolitografie (or. Tiraspol) – ?
340. Alexandra Raiu, sudor (or. Chişinău) – pensionară
341. Vladimir Rîleakov, tehnolog (or. Tiraspol) – ?
342. Nicolai Riumin, şef  al „SU-29” (or. Tiraspol) – ?
343. Andrei Rusnac, şef  al „PMK-7” (r-l Făleşti) – director al Agenţiei internaţionale de transport
344. Mircea Rusu, director general al AŞP „Moldhidromaş” (or. Chişinău) – politician, manager al Liceului de Limbi Moderne şi Management
345. Andrei Safonov, profesor de istorie (or. Chişinău) – politolog
346. Vasile Sajin, pedagog ŞM, s. Logăneşti (r-l Cotovsc) – pensionar
347. Anatol Salamandîk, inginer pe gazificare (r-l Slobozia) – ?
348. Petru Sandulachi, colaborator ştiinţific AŞM, istoric (Soroca) – ?
349. Ludmila Silicenko, director general la Combinatul de mătase (or. Bender) – ?
350. Anatol Simac, şef al Secţiei raionale a Afacerilor Interne (r-l Briceni) – pensionar
351. Igor Smirnov, preşedintele Comitetului orăşenesc al deputaţilor poporului din Tiraspol – preşedinte al autoproclamatei republici transnistrene
352. Mircea Snegur, preşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM (r-l Nisporeni) – preşedinte al Academiei Internaţionale Agricole
353. Mihai Şabarcin, şef de  direcţie „Moldavtopromtorg” (or. Bălţi) – antreprenor
354. Vasile Şoimaru, docent, Universitatea de Stat din Chişinău (or. Ungheni) – profesor universitar, ASEM
355. Constantin Tampiza, şef de secţie CC CPM (or. Chişinău) – preşedinte general „Lukoil” România, Serbia şi Ungaria
356. Ion Tăbâică, preşedinte de colhoz, s. Pistruieni (r-l Teleneşti) – fermier, s. Pistruieni
357. Dumitru Todoroi, şef de catedră, Institutul Agricol din Chişinău (r-l Ungheni) – profesor USM
358. Stepan Topal, inginer-constructor (r-l Comrat) – ?
359. Anatol Ţăranu, colaborator şt. AŞM, istoric (r-l Teleneşti)– deputat, AMN
360. Pavel Ţîmai, prim-secretar CR PCM Bender – ?
361. Ivan Ţînnik, director de sovhoz, s. Hlinaia (r-l Grigoriopol) – şef al administraţiei locale Grigoriopol
362. Tudor Ţopa, redactor-şef, ziarul „Moldova Socialistă” (r-l Rezina) – pensionar
363. Anatol Ţurcanu, preşedinte CR Bender – om de afaceri
364. Leonid Ţurcan, prim-secretar CR PCM Tiraspol – ?
365. Anatol Ţurcanu, preşedinte al Asociaţiei “Moldhlebproduct” (r-l Anenii Noi) – om de afaceri
366. Ion Ţurcanu, redactor-şef, Editura „Cartea Moldovenească” (r-l Străşeni) – om de afaceri
367. Victor Uncuţă, medic-şef SR Ungheni – medic-şef al raionului Ungheni
368. Ion Ungureanu, regizor la Teatrul Armatei Sovietice – pensionar
369. Vasile Ursu, preşedinte al CE al Sovietului raional Dnestrovsc (or. Chişinău) – primar interimar al mun. Chişinău
370. Andrei Vartic, director artistic al Teatrului „A. Mateevici” (r-l Ialoveni)– şomer
371. Ignat Vasilachi, metodist la Palatul pionierilor (r-l Cimişlia) – secretar ad-interim, PPCD
372. Ion Vatamanu, şef de laborator la Institutul de Chimie al AŞM (r-l Străşeni) – decedat
373. Vasile Vatamanu, redactor-şef adjunct la ziarul „Progres” (r-l Căinari) – ofiţer de presă, Federaţia moldovenească de fotbal
374. Vasile Vodă, prim-secretar al CR al PCM Vulcăneşti – primar, s. Vinogradovca, r-l Taraclia
375. Piotr Volkov, director general, AP „Bendertrans” (or. Bender) – ?
376. Anna Volkova, docent, IPT „Şevcenko” (or. Tiraspol) – ?
377. Mihai Volontir, director artistic al Teatrului Dramatic din Bălţi (r-l Făleşti) – actor
378. Mihai Voloşin – preşedinte al Asociaţiei intergospodăreşti de construcţii (r-l Briceni) – conducător al SRL „Brisco”
379. Piotr Zalojkov, brigadier la Uzina Litmaş” (or. Tiraspol)  – ?
380. Oleg Zapoliski, preşedinte al Consiliului orăşenesc al veteranilor din Bender – pensionar
381. Iuri Zinoviev, preşedinte al „Agropromstroi” (or. Chişinău) – pensionar
382. Fiodor Zlatov, şef de secţie AP „Lenin” (or. Bălţi) – şomer
383. Vitali Znagovan,&Sus ↑

 Comentarii: CommentsTitleIcon

Inih uj net, a te dalece...
grisa   -  
22 Aprilie 2010, 10:08
Sus ↑
Timp de 200 de ani- un copil rataceste printre straini... El a fost Rapit de la Sanul Bogat al Patriei Mama -Romania! "Mama,am obosit putin...Te Rog,Deschide Usa.Vreau sa Revin Acasa...
Basarabia Martira!   -  
08 August 2011, 12:00
Sus ↑
Unii dintre ei sunt o rusine, deoarece nefiind instrui-ti au lasat parghii pentru comunisti si Transnistria, ia interesat doar binele personal. L-eas taia pensiile lor babane si faCILITATILE, dupa asta sa-I VAD CE AU DE SPUS?
Slavic   -  
06 Octombrie 2011, 14:41
Sus ↑
Nu-i judeca-ti pe toti cu aceeashi moneta.Au fost si buni printre ei. Dar nu au cumparat Moldova ca Oleg Voronin.Ei au agonisit oleaca, si a venit altu,care a papat tot,incetu cu incetu,timp de opt ani.De eshtea de-alde VORONIN. Ce asta a facut mai mult?
Elena- 03 decembrie 2011   -  
03 Decembrie 2011, 21:02
Sus ↑
Vasile Vatamanu a murit?
Ion   -  
19 Decembrie 2011, 11:09
Sus ↑
Vasile Vatamanu a decedat pe 18 decembrie 2011
nata   -  
19 Decembrie 2011, 16:55
Sus ↑
Sub Nr. 63 este Dl Gheorghe SCUTARU, nu sub numarul 198.
Maria   -  
16 Ianuarie 2012, 15:15
Sus ↑
pentru a fi admis zic : Printre dânșii au fost și buni ,dar, toți ca unul , fricoși de umbra biletelor de partid . Din acest motiv nu au încercat să dea ripostă celora ,care ne-au bătut în cuie art.13 din Constituție.
vlad   -  
05 Octombrie 2014, 10:36
Sus ↑
vitalie glebov este pensionar si se afla in sanct-peterburg
ion   -  
24 Ianuarie 2015, 14:52
Sus ↑
Slavic, invata sa scrii romaneste, informeaza-te din mai multe surse ce pensii au acestia si apoi scrie, corect si argumentat un comentariu!
veronica   -  
25 Februarie 2015, 00:17
Sus ↑

* Nu sunt admise comentariile ce conţin cuvinte indecente şi atacuri la persoană.


code
Meteo
Curs valutar
Horoscop
Chişinău