VIP Magazin
25 Februarie 2020
Print
Print
Print
Print
Pentru ce afaceri solicită cel mai des moldovenii credite?
Decembrie 2007, Nr. 44

Pentru ce afaceri solicită cel mai des moldovenii credite?

Comentează   |   Cuprins

De ce este dificil de făcut afaceri în Moldova şi care sunt soluţiile pentru îmbunătăţirea climatului investiţional? Răspunsuri la aceste întrebări ne oferă experţii de mai jos.

În ultimii ani Moldovenii preferă să facă afaceri în domeniul comerţului, mai puţin se fac afaceri în sectorul agricol şi cel de producere. Potrivit Andreei Păunescu, vicemanager general ProCredit S.A., 53,42 la sută dintre clienţii companiei au solicitat credite pentru a investi în afaceri legate de comerţ, alţii 26,19 la sută dintre solicitanţi au avut nevoie de bani pentru afacerile legate de prestarea diverselor servicii. Cele mai puţine credite sunt solicitate de cei care au o afacere legată de agricultură (11,36%) şi de producere (9,03%).

Pe parcursul celor 8 ani de activitate pe piaţa financiară a Moldovei, ProCredit S.A. a acordat peste 54 600 de împrumuturi, în valoare de 135,9 milioane de dolari SUA.

Valeriu Lazăr
director Casa de Investiţii „Business intelligent services”, fost ministru al Economiei şi Comerţului


Dacă analizăm situaţia internă în ansamblu în dinamică, putem constata că din an în an procesul de lansare şi desfăşurare a afacerilor devine tot mai facil.

Cele mai sensibile bariere sunt reclamate de mediul de afaceri în domeniul construcţiilor, al producerii şi comercializării produselor alimentare, medicamentelor, pentru care există numeroase cerinţe şi proceduri de autorizare şi control, care deseori se dublează şi implică cheltuieli materiale directe şi indirecte, timp etc. Cele mai multe pretenţii ale oamenilor de afaceri se referă la activitatea instituţiilor cu funcţii de reglementare şi control ce ţin de autorizarea construcţiilor, asigurarea sanitar-epidemiologică, supravegherea sanitar-veterinară, licenţierea unor genuri de activitate, efectuarea controlului economico-financiar de către organele de poliţie, prestarea aşa-numitor servicii cu plată de către aceste instituţii.

Noţiunea „climat de afaceri” este una polivalentă. Putem avea, de exemplu, nişte indicatori macroeconomici foarte „simpatici”, legi  foarte progresiste şi liberale. Dar nu vom putea afirma că avem un climat de afaceri favorabil dacă oamenii de afaceri – atât cei locali, cât şi investitorii din afară, se vor confrunta în activitatea lor cotidiană cu o atitudine neloială a funcţionarilor publici, cu mesaje contradictorii şi inconsecvente ale politicienilor şi factorilor de decizie, cu aplicarea arbitrară şi injustă a legilor, cu cazuri de corupţie.

Pentru îmbunătăţirea cu adevărat a climatului de afaceri, este necesară o premisă fundamentală – schimbarea mentalităţii majorităţii absolute a funcţionarilor publici, dar şi a unei părţi considerabile a oamenilor de afaceri, care trebuie să conştientizeze că funcţionarii publici sunt în serviciul societăţii, implicit al contribuabililor, şi nu invers. Această metamorfoză nu se va produce de la sine – este necesară, în primul rând, o voinţă politică fermă pentru continuarea şi amplificarea reformei regulatorii, pentru lansarea cu adevărat a reformei administraţiei publice centrale, pentru raţionalizarea prezenţei statului în sectoarele economiei reale.

Iurie Muntean
director general al Centrului pentru Productivitate şi Competitivitate din Moldova „ARIA” al Ministerului Economiei şi Comerţului


Sub aspectul pieţei factorilor de producere, afacerile în Moldova sunt un lucru mai mult sau mai puţin complicat, care implică costuri ridicate şi perioade lungi de recuperare a investiţiilor, drept urmare, în particular, a calităţii joase a forţei de muncă şi a costului inadecvat al acesteia, ultimul fiind raportat la indicatorii de calitate şi productivitate cel puţin la nivel de regiune.

O altă componentă a problemei o reprezintă disponibiltatea limitată a resurselor financiare investiţionale, care sunt extrem de costisitoare. Şi încă un factor decisiv, care merită a fi remarcat şi care condiţionează măsura în care desfăşurarea unei afaceri în Moldova este sau nu este facilă, îl constituie resursele materiale, inclusiv capitalul fizic, care în cazul Republicii Moldova se rezumă, în esenţă, doar la prezenţa solului fertil.

Cu toate acestea, vreau să menţionez că deşi există dificultăţi în desfăşurarea afacerilor în Moldova, societatea şi, în special, mediul politic a început să conştientizeze necesitatea creării condiţiilor, care ne vor permite într-o anumită perspectivă să spunem că este uşor de făcut afaceri în Moldova. Fapt deja vizibil în acţiunile statului, cum ar fi reforma regulatorie şi alte iniţiative. În acelaşi timp, antreprenorii urmează, la rândul lor, în continuare să contribuie, cu sau fără ajutorul statului, la îmbunătăţirea mediului de afaceri, în special, prin sporirea eforturilor în ceea ce priveşte ridicarea calităţii, productivităţii şi, prin urmare, a competitivităţii, căci, până la urmă, economicul, politicul şi socialul sunt elementele interdependente ale unui cerc închis...

În orice caz, afacerile în Moldova nu numai că se pot face, dar se şi fac, care mai greu, care mai uşor. Şi acestea se fac cu succes în special în domeniile în care consecvent se implementează instrumentele performante de management al calităţii şi productivităţii, cum ar fi sectorul tehnologiilor informaţionale, sectorul bancar, producerea materialelor de construcţii, sectorul construcţiilor, industria constructoare de maşini, industria prelucrătoare şi altele.

Aici nu pot să nu remarc faptul că sectorul tehnologiilor informaţionale, în mod special, duce o lipsă enormă de specialişti calificaţi, lucru care împiedică creşterea aşteptată a acestuia. Problema ar putea fi soluţionată prin simplificarea atragerii masive a specialiştilor din ţările puternic industrializate de către investitorii străini care examinează oportunitatea deschiderii de filiale în Moldova, având în vedere facilităţile fiscale acordate producătorilor de softuri. Beneficiile unei asemenea abordări cred că sunt evidente, unul dintre cele imediate fiind impulsionarea cererii interne, susţinute de o capacitate înaltă de cumpărare. Iar cel mai important lucru, deşi obţinut într-un termen îndelungat, este transferul de cunoştinţe, de deprinderi, modele şi abordări de la specialiştii străini către cei locali.

Sus ↑

 Comentarii: CommentsTitleIcon

Nu suntem rude,oare
Lazari Valeriu Valeriu   -  
17 August 2011, 10:46
Sus ↑

* Nu sunt admise comentariile ce conţin cuvinte indecente şi atacuri la persoană.


code
Meteo
Curs valutar
Horoscop
Chişinău