VIP Magazin
28 Septembrie 2020
Print
Print
Print
Print
După 20 de ani... Cine au fost şi ce fac deputaţii Independenţei
Septembrie 2011, Nr. 89

După 20 de ani... Cine au fost şi ce fac deputaţii Independenţei

Comentează   |   Cuprins

După 20 ani de independenţă, ne-am propus să aflăm cine au fost şi ce fac astăzi deputaţii primului Parlament al Republicii Moldova. Aleşi nominal în baza celor 380 de circumscripţii, deputaţii primului Parlament au reprezentat diferite pături sociale ale Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, ca mai târziu să fie cei care să scrie primele pagini de istorie ale noului stat Republica Moldova. Publicăm una dintre puţinele fotografii de grup cu aleşii poporului, 231 la număr (restul deputaţilor sunt menţionaţi mai jos, în ordine alfabetică).

Lista conţine numele deputatului (conform numerotării din fotografie), funcţia sau specialitatea la data alegerii în Parlament, localitatea din partea căreia a candidat şi actuala ocupaţie.

1. Andrei Baştovoi, inginer-electronist (or. Soroca) – ex-vicepreşedinte al Companiei „ASCOM Group”
2. Anatol Şalaru, colaborator ştiinţific, Institutul experimental-ştiinţific al igienei (r. Ialoveni) – ministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
3. Victor Pavlic, agronom (r. Soroca) – antreprenor
4. Ilie Mocanu, prim-secretar al Comitetului de partid al PCM, Soroca – decedat
5. Vasile Graf, preşedinte de colhoz, s. Cioburciu (r. Slobozia) – pensionar
6. Vasile Gudima, preşedinte de colhoz, s. Lencăuţi (r. Ocniţa) – decedat
7. Andrei Ţurcanu, colaborator ştiinţific, Institutul de Limbă şi Literatură al AŞM (r. Căinari) – profesor universitar, UP „Ion Creangă”
8. Mihai Poiată, viceministru al Culturii (r. Străşeni) – vicepreşedinte al Uniunii Cineaştilor
9. Nicolae Robu, preot, inginer (r. Soroca) – paroh al Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din or. Soroca
10. Vasile Nedelciuc, inginer-electrician, docent (or. Chişinău) – director al Companiei moldo-britanice „Compudava”
11. Alexandru Moşanu, decanul Facultăţii de istorie a U.S.M. (r. Străşeni) – pensionar, ex-preşedinte al Parlamentului R. Moldova (1990-1993)
12. Ion Popa, director de sovhoz, s. Ghetlova (r. Orhei) – fermier
13. Constantin Culea, director de sovhoz, s. Ivancea (r. Orhei) – inspector fiscal principal, Inspectoratul fiscal principal de stat
14. Gheorghe Cârlan, Judecătoria populară Octombrie (or. Chişinău) – om de afaceri
15. Mihai Sâromeatnicov, preşedinte de colhoz, s. Leadoveni (r. Râşcani) – decedat
16. Valeriu Cibotaru, avocat la Asociaţia juridică „Plai” (r. Suvorov) – jurist, om de afaceri
17. Valentin Mândâcanu, corespondent Uniunea Scriitorilor din URSS, profesor (r. Râşcani) – pensionar, lingvist, publicist, decedat în 2012
18.  Sergiu Titu, agronom-şef, s. Leadoveni (r. Râşcani) – conducător al GA Singureni
19. Pavel Lupăcescu, şef al  Complexului zootehnic din s. Sângereii Noi (r. Lazo) – preşedintele Camerei de Comerţ Bălţi
20. Mihai Bejan, preşedinte de colhoz, s. Costeşti (r. Râşcani) – fermier, GA „M. Bejan”
21. Dumitru Guţu, prim-secretar al CR al PCM Râşcani – director al Fabricii de bere din Bălţi
22. Semion Badrajan, preşedinte de colhoz, s. Pociumbeni (r. Râşcani) – conducător al SA „Veldir”
23. Jorj Crisico, preşedinte al cârmuirii „Avangard” (r. Soroca) – pensionar
24. Mihai Străjescu, profesor de matematică, s. Verejeni (r. Teleneşti) – decedat
25. Vitalie Ustroi, director general „Valeologia” (r. Vulcăneşti) – om de afaceri, România
26. Dumitru Cereş, preşedintele CR Taraclia – pensionar
27. ?
28. Petru Soltan, profesor la USM (r. Ialoveni) – academician, pensionar
29. Andrei Moraru, director al Asociaţiei gestionare de comerţ exterior „Moldex” (or. Chişinău) – pensionar
30. Alexandru Gorodnicenco, prim-secretar al CR al comsomolului (or. Chişinău) – emigrat în SUA
31. Iurie Maxuta, preşedinte al comitetului sindical AP „Sciotmaş” (or. Chişinău) – decedat
32. Vladimir Dobrea, preşedinte al CEO Chişinău – pensionar, plecat în România
33. Nicolae Grosu, economist, sovhozul „Miciurin”, s. Talmaza (r. Suvorov) – preşedinte ONG „Renaşterea”, pensionar
34. Nicolae Alexei, inspector, SAI Străşeni – preşedintele Partidului Legii şi Dreptăţii
35. Ion Eremia, profesor ŞM, s. Colibaşi (r. Vulcăneşti) – pedagog
36. Dumitru Braşoveanu, membru al Judecătoriei Supreme (r. Suvorov) – avocat
37. Elisei Secrieru, judecător, Judecătoria populară (r. Soroca) – judecător, Curtea de Apel Căuşeni
38. Vlad Pascaru, redactor-şef al ziarului „Plaiul Orheian” (r. Orhei) – redactor-şef revista „Moldoveanca”
39. Tudor Macrinici, preşedinte de colhoz, s.  Bieşti (r. Orhei) – angajat în sectorul privat
40. Vasile Pruteanu, profesor ŞM, s. Peresecina (r. Orhei) – profesor
41. Dumitru Cernei, preşedinte de colhoz, s. Bulăieşti (r. Orhei) – pensionar
42. Nicolae Domenti, prim-secretar al CR al PCM Orhei – pensionar
43. Gheorghe Bogdanov, şef-adjunct al Direcţiei aviaţiei civile (or. Chişinău) – pensionar, stabilit în Ucraina
44. Iurie Timoşenco, director general al Uzinei de utilaj tehnologic (or. Soroca) – decedat
45. Vasile Basoc, preşedinte de colhoz, s. Măcăreşti (r. Ungheni) – pensionar, invalid
46. Ion Borşevici, rector al IP „Ion Creangă” (or. Orhei) – decedat
47. Anton Spânu, şef de catedră, IS de Medicină din Chişinău (r. Râşcani) – decedat
48. Tudor Lefter, preşedintele CER Teleneşti – om de afaceri
49. Andrei Munteanu, preot (r. Teleneşti), Arhimandrit Nicandru – paroh, mun. Chişinău
50. Anatol Ivanov, director al Institutului „Moldproiectmobeli” (or. Chişinău) – director al Fabricii de mobilă „Viitorul”
51. Gheorghe Siumbeli, preşedinte de colhoz (r. Taraclia) – decedat
52. ?
53. Gheorghe Nechit, prim-secretar al Comitetului raional de partid al CPM Taraclia – pensionar
54. Dumitru Golban, profesor, Institutul Agricol (or. Chişinău) – profesor universitar, UASM
55. Grigore Cuşnir, lucrător al CC al PCM ( r. Ocniţa) – om de afaceri
56. Gheorghe Răducan, director ŞPT-29 (r. Ocniţa) – decedat
57. Tudor Nirean, preşedintele CR Slobozia - directorului Palatului Republicii
58. Sergiu Fandofan, şef  de direcţie la „Agropromsoiuz” (r. Ocniţa) – inspector la Inspectoratul ecologic de stat  
59. Ion Tacu, preşedinte de colhoz, s. Ciuciuleni (r. Nisporeni) – pensionar
60. Mihai Scutaru, preşedinte de colhoz, s. Mileşti (r. Nisporeni) – director al filialei „Moldova-Agroindbank” Nisporeni
61. Mihai Ciorici, preşedinte ale CR PMC Nisporeni – director al SA „D. Invest-Deservirea” Nisporeni
62. Ilarion Guidea, preşedinte al CAI „Vărzăreşti” (r. Nisporeni) – specialist funciar principal, primăria Vărzăreşti
63. Ion Scutaru, preşedinte de colhoz, s. Bălăsineşti (r. Briceni) – pensionar,  invalid de gradul II
64. Mihai Lazăr, preşedinte de colhoz (or. Nisporeni) – pensionar
65. Nicolae Misail, corespondent la ziarul „Moldova Socialistă” (or. Chişinău) – jurnalist, expert PR şi comunicare, Centrul internaţional „La Strada”
66. Ion Tanas (or. Chişinău)om de afaceri
67. Vasile Para, inginer-şef la Combinatul de produse lactate (or. Ungheni) – om de afaceri
68. Valeriu Jardan, neuropatolog la SR Corneşti (r. Ungheni) – director, Colegiul de Medicină din Ungheni
69. Alexandru Ohotnicov, şef de secţie la AŞP „Moldovaghidromaş” (or. Chişinău) – funcţionar, Serviciul acte al Preşedinţiei RM
70. Valentin Colun, şef al Secţiei juridice a AP „Sciotmaş” (or. Chişinău) – avocat
71. Simion Guranda, medic-şef adjunct la COMC (or. Chişinău) – decedat
72. Sergiu Argatu, preşedinte de colhoz, s. Cobâlnea (r. Şoldăneşti) – pensionar
73. Vasile Şova, prim-secretar CR ULCTM (or. Chişinău) – deputat PCRM
74. Victor Reabcici, preşedinte al „Gosagroprom” RSSM (r. Şoldăneşti) – pensionar
75. Valentin Nicolaenco, director al Institutului „MoldGINTIz”, (or. Chişinău) – decedat
76. Ion Negură, şef de catedră, pedagog (or. Chişinău) – profesor universitar, USP „Ion Creangă”
77. Petru Bodorin, preşedinte de colhoz, s. Târnova (r. Donduşeni) – pensionar
78. Nicolae Stadinciuc, prim-secretar al CR PCM Ocniţa – pensionar
79. Tudor Mogâldea, agronom, s. Zubreşti (r. Străşeni) – asistent social, primăria Zubreşti
80. Nicolae Malachi, preşedinte de colhoz, s. Volontirovca (r. Suvorov) – om de afaceri
81. Vasile Vartic, preşedinte de colhoz, s. Feşteliţa (r. Suvorov) – pensionar
82. Nicolae Todos, director de sovhoz, s. Andruşul de Sus (r. Cahul) – conducător al GA, pensionar
83. Alexandru Arseni, secţia de repartizare a spaţiului locativ a CE orăşenesc Chişinău (r. Cahul) – membru al Consiliului Superior al Magistraturii
84. Mihai Cotorobai, lector la Catedra de drept a USM (r. Ialoveni) – avocat
85. Spiridon Martâniuc, secretar al doilea al CR al PCM Lazo – pensionar
86. Dumitru Grosu, inginer-constructor, s. Ţâpleşti (r. Lazo) – pensionar
87. Nicolae Moraru, preşedinte de colhoz (r. Lazo) – director SA „Roşiori-Lux”
88. Mihai Druţă, profesor de istorie, s. Rădoaia (r. Lazo) – la muncă în Italia
89. Vasile Şevcenco, preşedinte al CR Orhei – pensionar
90. Gheorghe Amihalachioaie, avocat, Consultaţia juridică, r. Lenin (or. Chişinău) – preşedintele Uniunii Avocaţilor
91. Evgheni Berdnikov, prim-secretar al CO al PCM, Râbniţa – director general adjunct, Combinatul de ciment Râbniţa
92. Iurii Atamanenco, inginer DCD-14, Râbniţa – profesor
93. Ion Rusu, inspector în secţia cadre la Oficiul vamal Chişinău (or. Chişinău) – pensionar
94. Ludmila Laşcionova, prim-secretar al CR Lenin al PCM (or. Chişinău) – pensionară, preşedinte, „Russkaia obşcina”
95. Pavel Gusac, docent, IS de Medicină din Chişinău (or. Chişinău) – decedat
96. Dumitru Moţpan, preşedinte de colhoz (r. Făleşti) – pensionar, ex-preşedinte al Parlamentului R. Moldova (1997-1998)
97. Vasile Domenti, prim-secretar al CR al PCM Rezina – pensionar
98. Danil Matcin, director al sovhozului „Bender” – ?
99. Mihai Popovici, preşedinte de colhoz, s. Catranâc (r. Făleşti) – primar, s. Catranâc
100. Ion Ciuntu, preot (r. Cotovsc) – pahorul Bisericii „Sf. Teodora de la Sihla”
101. Valentin Krîlov, inginer-şef, Uzina „Signal” (or. Chişinău) – secretar al executivului, Partidului Socialiştilor
102. Vladimir Solonari, istoric (or. Chişinău) – emigrat în SUA
103. Anatol Rusanov, director al Institutului „MoldNIIINTI” (or. Chişinău) – pensionar, plecat în Rusia
104. Ion Novac, preşedinte al Sovietului raional Criuleni de deputaţi ai poporului – fermier
105. Ion Mărgineanu, profesor, ŞM s. Fundurii Vechi (r. Glodeni) – profesor, ULIM
106. Aurel Saulea, profesor, IS de Medicină din Chişinău (r. Glodeni) – academician, profesor universitar, USMF „N. Testemiţanu”
107. Ananie Badan, prim-secretar al CR al PCM Donduşeni – decedat
108. Valerian Gherman, preşedinte de colhoz, s. Drochia (r. Drochia) – director SA „Holda argintie”
109. Afanasie Chechiu, director OPH „Lenin” Băcioi (r. Ialoveni) – decedat
110. Ion Madan, energetician-şef la Trustul „Moldsviazistroi” Durleşti (or. Chişinău) - pensionar
111. Lidia Istrati, director al Muzeului de Literatură  „D. Cantemir” (r. Drochia) – decedată
112. Elena Balan, şefa Policlinicii AM nr. 4 Chişinău – pensionară
113. Olga Ojoga, şef de grup „MoldASUmebeli” (or. Chişinău) – pensionară
114. Dumitru Noroc, medic-şef al Spitalului orăşenesc nr. 4 Chişinău – pensionar  
115. Ion Prisăcaru, şef de catedră IS Medicină din Chişinău (or. Chişinău) – decedat
116. Ion Stepanenco, şef al Direcţiei „Mehremstroizapciasti” (or. Chişinău) - pensionar
117. Valeriu Lebedev, colaborator ştiinţific AŞM (or. Chişinău) – decedat
118. Victor Tocan, preşedinte de colhoz, s. Frunzeni (r. Floreşti) – director ÎS „Cereale-Floreşti”
119. Nicolae Proca, secretar al doilea al CR PCM Rezina – profesor de istorie
120. Alexandru But, ziarul „Dnestr” (r. Camenca) – decedat
121. Constantin Bogdan, preşedinte de colhoz, s. Cajba (r. Glodeni) – conducător al GA s. Hâjdieni
122. Ion Butnaru, filolog (r. Glodeni) – decedat
123. Ion Neagu, secretar al CR PCM Cantemir (r. Cantemir) – angajat la „Apele Moldovei”
124. Gheorghe Beliciuc, prim-secretar al CR al PCM, Drochia – director „Moldovatransgaz”
125. Dumitru Postovan, preşedinte al colhozului „B. Glavan” (r. Drochia) – pensionar
126. Stepan Plaţinda, preşedinte de colhoz (r. Grigoriopol) – director, reţeaua de gazificare Grigoriopol
127. Ion Chiriac, preşedinte de colhoz, s. Hârtopul Mare (r. Criuleni) – director al SRL „Dubăsarii Vechi”
128. Petru Tărâţă, preşedinte de colhoz, s. Sadaclia (r. Basarabeasca) – decedat
129. Vladimir Carauş, preşedinte de colhoz, Cuhureştii de Sus (r. Camenca) – preşedintele r. Camenca
130. Grigore Cuşmăunsă, preşedinte al Asociaţiei „Moldvinprom” (or. Chişinău) – decedat
131. Ion Palii, prim-secretar CO PCM Cahul – vicepreşedinte al Asociaţiei „Parlamentul-90”
132. Călin Botica, director de sovhoz, s. Goteşti (r. Cantemir) – decedat
133. Valeriu Obreja,  agronom, s. Victorovca (r. Cantemir) – decedat
134. Sergiu Popa, preşedinte al Sovietului raional Dubăsari de deputaţi ai poporului (r. Dubăsari) – om de afaceri
135. Gavril Frangu, preşedinte de colhoz, s. Congaz (r. Comrat) – decedat
136. Mihai Rusu, secretar al CR PCM Floreşti – preşedintele r. Floreşti
137. Sergiu Manea, şef al fermei de lapte, s. Băhrineşti (r. Floreşti) – decedat
138. Ion Ţurcan, preşedinte, „Constructor” (r. Floreşti) – pensionar
139. Anatol Zelenschi, director al Sovhozului-tehnicum de zootehnie din Edineţ (r. Edineţ) – decedat
140. Ludmila Scalnâi, preşedinte al Prezidiului societăţii moldoveneşti de prietenie (r. Floreşti) – preşedinte al Asociaţiei femeilor din RM
141. Anatol Şaragov, director al Bazei auto. nr.14 (r. Floreşti) – inspector superior, postul vamal Floreşti
142. Eugen Popuşoi, decan al IS de Medicină din Chişinău (or. Chişinău) – decedat
143. Grigore Bordeianu, decan al Facultăţii CIC, Inst. Politehnic din Chişinău (r. Făleşti) – pensionar
144. Anatol Chiriac, şef al redacţiei muzicale radio la Radioteleviziunea naţională – compozitor, om de afaceri
145. Ilia Trombiţki, colaborator ştiinţific la Institutul “MoldNIRS”, or. Chişinău – director executiv al Asociaţiei ecologice internaţionale „Eco Tiras”
146. Vladimir Agachi, preşedinte de colhoz, s. Pepeni (r. Lazo) – pensionar, preşedinte al AA „Pepeni”
147. Piotr Şornikov, colaborator la Institutul de Istorie al AŞ a RSSM (or. Chişinău) – profesor
148. Vitalie Zavgorodnîi, comisar militar al raionului Octombrie (or. Chişinău) – pensionar, veteran al războiului din Afganistan
149. Gheorghe Hioară, docent USM (or. Chişinău) – ambasador în R. Bielarus
150. Victor Berlinschi, preşedinte al Judecătoriei populare a raionului Sovietic (or. Chişinău) – om de afaceri
151. ?
152. Anatol Ivanov, director al Asociaţiei pentru construcţia maşinilor-unelte (r. Edineţ) – decedat
153. Vasile Nestor, preşedinte de colhoz (r. Edineţ) – pensionar
154. Sergiu Coşceev, director al minei „Calininsc”, or. Calininsc (r. Edineţ) – director SA „Mina din Cupcini”
155. Marin Beleuţă, adjunct al preşedintelui CE Leova (r. Leova) – pensionar, invalid
156. Valentin Dolganiuc, inginer-mecanic, s. Zăbriceni (r. Edineţ) – manager, Compania moldo-austriacă „WVP Broker”
157. Petru Poiată, şef al Secţiei scrisori, ziarul raional „Lenineţ”, (r. Edineţ) – decedat
158. Gheorghe Slabu, docent la Institutul Agricol din Chişinău (r. Făleşti) – profesor universitar, UTM
159. Dumitru Postovan, procuror-adjunct, Procuratura RSSM (r. Criuleni) – pensionar, ex-procuror general
160. Ion Lapaci, economist-şef în sovhozul din s. Cioburciu (r. Suvorov) – conducător al GA „Ion Lapaci”
161. Victor Puşcaş, vicepreşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM (r. Donduşeni) – judecător la Curtea Constituţională, ex-vicepreşedinte al Parlamentului RM (1989-1994)
162. Ion Buga, doctor în şt. istorice, USM (r. Drochia) – pensionar
163. Pantelei Pârvan, preşedintele al Sovietului deputaţilor, s. Baimaclia (r. Cantemir) – şeful Direcţiei Industrie Alimentară, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
164. Alecu Reniţă, şef al secţiei publicistică la ziarul „Literatura şi Arta” (r. Basarabeasca) – preşedinte al Mişcării Ecologiste din Moldova
165. Iacob Negru, preşedinte de colhoz, s. Sărata Galbenă (r. Cotovsc) – preşedinte al SA din Sărata Galbenă
166. Ion Popov, preşedinte al CR Criuleni – pensionar
167. Petru Lucinschi, prim-secretar al CC al PCM (r. Briceni) – preşedinte al Parlamentului (1993-1996), preşedinte al R. Moldova (1996-2001)
168. Constantin Tănase, filolog, AŞM (r. Cotovsc) – director al ziarului „Timpul de Dimineaţă”
169. Gheorghe Trestianu, director al sovhozului „Lăpuşna” (r. Cotovsc) – fermier
170. Valentin Lefter, prim-secretar al CR al PCM Cotovsc – pensionar, plecat în Ucraina
171. Mihai Dimitriu, vicedirector al ŞPT nr. 88 din Cotovsc  – lucrător vamal
172. Petru Muntean, preşedinte al Judecătoriei populare a r. Nistru (or. Chişinău) – avocat
173. Ion Mihai Ungureanu, jurist (Căuşeni) – avocat
174. Ion Cojocaru, director al CAI Căuşeni – decedat
175. Valeriu Serjant, şeful Secţiei vize şi înregistrare a cetăţenilor străini (or. Bălţi) – profesor la Universitatea nistreană din Bălţi
176. Gheorghe Mazilu, critic literar, revista „Nistru” (r. Căuşeni) – decedat
177. Vasile Ursachi, preşedinte de colhoz, s. Izvoare (r. Făleşti) – conducător al GA s. Izvoare, pensionar
178. Iovu Bivol, agronom, s. Iurevca (r. Cimişlia) – pensionar
179. Petru Griciuc, prim-secretar al CR al PCM Cimişlia – pensionar
180. Andrei Cubasov, preşedinte de colhoz, s. Gura Galbenă (r. Cimişlia) – pensionar
181. Vasile Costov, savant, agronom (r. Ceadâr Lunga) – preşedinte al Cooperativei agricole „Valea Perjei”  
182. Constantin Sahanovschi, prim-secretar CR PCM Ungheni – pensionar
183. Sergiu Chircă, şef al Catedrei de economie a USM (r. Căuşeni) – academician, profesor ASEM
184. Petru Chimirciuc, medic-şef al SO nr. 1 (or. Bălţi) – decedat
185. Alexandru Buruian, col. şt. la Institutul marxism-leninismului de pe lângă CC al PCUS (r. Călăraşi) – profesor, USE
186. Zosim Bodiu, prim-secretar al CO al PCM Şoldăneşti – pensionar
187. Mihai Muşumanschi, director general la Asociaţia „Moldtoplivo” (or. Dubăsari) – pensionar
188. Svetlana Mâsliţcaia, preşedinte al CR Sovietic (or. Chişinău) – preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din RM
189. Mihai Plasiciuc, locţiitorul preşedintelui CR Glodeni – decedat
190. Andrei Cabac, lector la IS de Medicină, chirurg (r. Cantemir) – decedat
191. Nicolae Dabija, redactor-şef „Literatura şi Arta” (r. Căinari) – redactor-şef „Literatura şi Arta”
192. Tudor Olaru, prim-secretar al CR PCM Călăraşi – vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
193. Anton Terente, secretar al doilea CR PCM Ialoveni – om de afaceri, România
194. Petru Caterev, şef al Secţiei chirurgie al SRC Călăraşi – decedat
195. Ion Munteanu, director al ŞM, s. Vălcineţ (r. Călăraşi) – plecat în Italia
196. Simion Gurghiş, director de sovhoz, s. Pituşca (r. Călăraşi) – decedat
197. Ştefan Maimescu, corespondent „Gosteleradio” (r. Călăraşi) – plecat în Italia
198. Gheorghe Scutaru, preşedinte de colhoz, s. Boldureşti (r. Nisporeni) – decedat
199. Vladimir Gudumac, prim-secretar al CR al PCM Briceni – pensionar
200. Serafim Urecheanu, preşedinte al CR Anenii Noi – preşedinte al Curţii de Conturi
201. Tudor Angheli, director al ATEM (r. Ceadâr Lunga) – pensionar
202. Vladimir Iuzvenco, şef al depoului de locomotive (or. Bălţi) – pensionar
203. Victor Morev, preşedinte al CEO Bălţi – pensionar
204. Vitalie Pritula, secretar al doilea al CO PCM Bălţi – plecat în Rusia
205. Andrei Diaconu, prim-secretar al CR al PCM Leova – director al Combinatului de cereale din Chişinău
206. Constantin Ţurcan, medic-şef Spitalul de psihiatrie, or. Chişinău – pensionar
207. Fiodor Carapunarlî, inginer-şef, s. Baurci (r. Ceadâr Lunga) – fermier
208. Constantin Capsamun, preşedinte de colhoz, s. Dezghingea (r. Comrat) – lider agricol, s. Dezghingea
209. Constantin Tauşanji, preşedinte al CE al Sovietului raional Comrat de deputaţi ai poporului – pensionar
210. Dumitru Puntea, preşedinte de colhoz, s. Burlăceni (r. Edineţ) – decedat
211. Ion Batcu, docent la IS de Medicină din Chişinău (or. Chişinău) – pensionar
212. Stepan Curoglo, AŞM, istoric (r. Ceadâr Lunga) – decedat
213. Grigore Bratunov, preşedintele CER Cahul – pensionar
214. Alexandru Snegur, director de sovhoz, s. Speia (r. Anenii Noi) – lider al asociaţiei agricole Speia
215. Pavel Dubălari, prim-secretar al CR al PCM Camenca – pensionar
216. Stepan Curtev, şef al SAIR Octombrie (or. Chişinău) – om de afaceri
217. Vasile Cojocaru, preşedinte de colhoz, s. Drepcăuţi (r. Briceni) – preşedinte al SRL „Drebozaci”
218. Valeriu Bulgari, preşedintele al CE al SR Briceni – preşedinte al Asociaţiei republicane „Uniagroprotect”
219. Nadejda Brânzan, şef de secţie la SCR Rezina – pensionară
220. Anatol Conoplin, şef de sector ICŞ „RIF” al AP „Lenin” (or. Bălţi) – pensionar, plecat din ţară
221. Vasile Iovv, prim-secretar al CO al PCM Bălţi – pensionar
222. Vladimir Capangi, medic-psihiatru (r. Ceadâr Lunga) – medic
223. Boris Aculov, Combinatul de ardezie-ciment din Râbniţa – pensionar, reprezentant al autoproclamatei r. transnistrene în Ucraina
224. Ghimn Pologov, director al AP  „Electrofarfor” (or. Bender) – decedat
225. Grigore Volovoi, secretar al biroului de partid la Uzina experimentală din Bender – redactor-şef „Novaia Gazeta” din Tighina
226. Mihail Catcov, şef al Secţiei politice, unitatea militară 33867 (or. Bender) - ?
227. Larisa Pokotilova, inginer-şef la Institutul „Kvant” (or. Chişinău) – pensionară
228. Mihai Coşcodan, rector al Universităţii din Tiraspol (r. Ungheni) – profesor universitar, USM
229. Gheorghe Grosu, preşedinte de colhoz, s. Cunicea (r. Camenca) – pensionar

Numele deputaţilor care lipsesc din fotografie (în ordine alfabetică)
230. Nicolae Andronati, inginer-electronist (or. Chişinău) – pensionar
231. Nicolae Andronic, referent la Prezidiul Sovietului Suprem al RSSM (or. Chişinău) – preşedinte al Partidului Popular Republican
232. Victor Arestov, medic (or. Tiraspol) – consilier, admin. transnistreană
233. Vasile Baboi, preşedinte de colhoz, or. Pervomaisk (r. Slobozia) – angajat în sectorul public, or. Slobozia
234. Pavel Bejenuţă, şef al Secţiei raionale de învăţământ Leova – antreprenor, Ucraina
235. Anatolii Belitcenco, director al Uzinei metalurgice din Râbniţa – deputat în sovietul suprem al autoproclamatei RMT, preşedinte al Uzinei Metalurgice din Râbniţa
236. Vladimir Beşleagă, scriitor (r. Cotovsc) – scriitor
237. Tudor Bobescu, director de sovhoz (r. Călăraşi) – decedat
238. Stepan Bogacenco, preşedinte al CO Ungheni – plecat în Ucraina
239. Nicolai Bogdanov, inginer-şef la Uzina metalurgică din Râbniţa – angajat la o uzină metalurgică din Rusia
240. Anatoli Bolşakov, director general al AP „Tocilitmaş” (or. Tiraspol) – decedat
241. Vladimir Bondarenco, director al Uzinei 425 AC (or. Chişinău) – pensionar
242. Ilie Bratu, arendator în sovhozul „Biruinţa”, s. Cojuşna (r. Străşeni) – pensionar, lider al Mişcării Unioniste din Moldova
243. Petru Braşoveanu, preşedinte de colhoz, s. Molovata (r. Dubăsari) – preşedinte GA „Agro-Terra”
244. Boris Briziţchi, preşedinte de colhoz, s. Copanca (r. Slobozia) – plecat în Ucraina
245. Aleksandr Bulîciov, agronom, Slobozia – plecat
246. Valentin Burduja, preşedinte al CER Şoldăneşti – decedat
247. Boris Carandiuc, director al RE „Nord-Vest” (r. Donduşeni) – angajat „Moldenergo”
248. Petru Carauş, secretar al Comitetului de partid, s. Mălăieşti (r. Grigoriopol) – consultant principal, Comisia pentru administraţie publică din cadrul Parlamentului RM
249. Nadejda Cegurco, cusătoreasă la Fabrica de confecţii (or. Râbniţa) - pensionară
250. Valdemar Cirt, director general AP Cahul „Minmestprombît” (or. Cahul) – plecat în Rusia
251. Valentin Cicikin, director general APŞ „Dnestr” (or. Tiraspol) – decedat
252. Vitalie Ciorap, economist (or. Chişinău) – om de afaceri, România
253. Gheorghe Ciorba, prim-secretar CR PMC Edineţ – pensionar
254. Mihail Chendighelean, profesor la ŞM nr. 1 din Comrat (r. Comrat) – pensionar
255. Gheorghe Ciobanu, director de sovhoz (r. Comrat) – lider agricol, s. Bărăgani
256. Ivan Chior, preşedinte de colhoz, s. Beşalma (r. Comrat) – pensionar
257. Anatol Chişner, preşedintele CER al PCM Soroca – angajat, MAIA
258. Mihail Codin, şeful Secţiei de propagandă a CC al PCM (r. Slobozia) – decedat
259. Vladlen Colesov, militar (or. Chişinău) – pensionar, general-colonel, Rusia
260. Anatol Coleghin, şeful Trustului de construcţii din Bender – preşedinte, Organizaţia „Binele fără hotare", Tiraspol
261. Victor Constantinov, locţiitorul preşedintelui CEO Tiraspol – decedat
262. Ion Costaş, preşedintele CC al „DOSAAF” (r. Floreşti) – general în rezervă, pensionar
263. Nicolae Costin, politolog, Catedra de politologie a USM (r. Rezina) – decedat, primar general al mun. Chişinău (1990-1994)
264. Ilie Coşanu, directorul Şcolii medii nr. 32 (or. Chişinău) – decedat
265. Dumitru Creţu, preşedinte de colhoz, s. Cărpineni (r. Cotovsc) – pensionar
266. Dumitru Croitor, preot, s. Slobozia (r. Suvorov) – preot, parohia Drăsliceni, r. Criuleni
267. Valentin Cunev, locţiitorul preşedintelui CEO Chişinău – preşedinte al Consiliului de administrare, „Banca Socială”
268. Anatol Davâdov, şef al Secţiei orăşeneşti a Afacerilor Interne (or. Chişinău) – general de miliţie, Rusia
269. Valeriu Daraban, şef de subdiviziune, Comitetul Securităţii de Stat al RSSM (r. Râşcani) – pensionar
270. Vladimir Darie, şeful Secţiei propagandă şi agitaţie a CR al PCM Orhei (or. Orhei) – director general, Agenţia „Moldpres”
271. Chiril Darmancev, preşedinte de colhoz (r. Taraclia) – preşedinte al Asociaţiei producătorilor agricoli din r. Taraclia
272. Lidia Dicusar, muncitoare la Combinatul de bumbac din Tiraspol – pensionară, plecată în România
273. Victor Diucarev, zootehnician-şef AŞP „Moldptiţeprom” (r. Dubăsari) – pensionar, publicist
274. Mircea Druc, director general al Centrului naţional de colaborare cu ţările străine (r. Străşeni) – om de afaceri, stabilit în România, prim-ministru al R. Moldova (1990-1991)
275. Alexandru Efanov, brigadier la Uzina de beton armat nr. 3 din Bender – pensionar
276. Gheorghe Efros, şef al Secţiei de prelucrare a strugurilor AŞP „Ialoveni” (r. Ialoveni) – om de afaceri
277. Valeriu Egorov, maistru-controlor la AP „Lenin” (or. Bălţi) – pensionar
278. Vladimir Emilianov, lăcătuş, Uzina „Litmaş” (or. Tiraspol) – preşedinte al Consiliului unit al colectivelor de muncă, Tiraspol
279. Grigore Evstrati, preşedinte de colhoz, s. Hrustovaia (r. Camenca) – decedat
280. Fiodor Evtodiev, preşedinte de colhoz în s. Speia (r. Grigoriopol) – decedat
281. Mihai Gagiu, preşedinte de colhoz, s. Gribova (r. Drochia) – decedat
282. Iurie Gherasimov, şef la Căile Ferate ale Moldovei (r. Basarabeasca) – pensionar, plecat în Rusia
283. Gheorghe Ghimpu, secretar al CE al Frontului Popular (r. Criuleni) – decedat
284. Mihai Ghimpu, consultant juridic al Trustului „Speţstroimehanizaţia” (or. Chişinău) – preşedinte al Partidului Liberal, deputat în Parlament, preşedinte interimar al R. Moldova (2009-2010)
285. Vitalie Glebov, secretar al CR (or. Tiraspol) – pensionar, funcţionar în admin. transnistreană
286. Vladimir Gonciar, preşedinte al Întreprinderii „Agrogaz” s. Popeni (r. Râbniţa) – pensionar
287. Mihai Goncearenco, preşedinte de colhoz, s. Mărăndeni (r. Făleşti) – angajat Compania „Sudzucker-Moldova”
288. Ion Grigoraş, preot, r. Drochia – preot, s. Cotova, Drochia
289. Gheorghe Gusac, preşedinte al Secretariatului SS RSSM (or. Chişinău) – pensionar
290. Mihai Guslikov, director al Trustului „Agropromgrajdanstroi” (or. Cahul) – om de afaceri
291. Ion Guţu, preşedinte al CER Ocniţa – pensionar
292. Ion Hadârcă, secretar al USM (r. Lazo) , vicepreşedinte al Parlamentului (1990-1993) - poet, preşedinte al Fracţiunii parlamentare a PL
293. Ghenadii Iacovlev, comandant al unităţii militare (or. Tiraspol) - stabilit în Ucraina
294. Grigore Jelihovschi, protoiereu, r. Căuşeni – protoiereu, s. Sălcuţa, Căuşeni
295. Vladimir Labunski, preşedinte de colhoz, s. Sucleia (r. Slobozia) – fermier, s. Sucleia
296. Valentin Leşcinschi, reprezentant permanent al R. Moldova în Sovietul Miniştrilor al URSS (or. Bălţi) – pensionar, plecat în Rusia
297. Anatol Liseţki, şef al Catedrei de istorie a URSS a USM (or. Chişinău) – decedat
298. Veaceslav Litvinenco, director al ŞM nr. 8 (or. Chişinău) – plecat în România
299. Vladlen Lîiurov, preşedinte-adjunct a Consiliului republican „Dinamo” (or. Chişinău) – pensionar
300. Ion Luca, secretar al  CR al PCM Slobozia – şeful Direcţiei arhivă Slobozia
301. Petru Lupaşcu, preşedinte de colhoz, s. Şura (r. Drochia) – pensionar
302. Mihai Malai, şef al Direcţiei de construcţie a drumurilor (r. Râbniţa) – şef al Direcţiei de construcţie a drumurilor, Râbniţa
303. Andrei Manoilov, şofer, AP „Tiraspoltrans” (or. Tiraspol) – decedat
304. Fiodor Marinov, profesor la ŞM din s. Avdarma (r. Basarabeasca) – profesor
305. Valeriu Matei, consultant pentru literatură din Moldova la US din Moscova (r. Leova) – scriitor, vicepreşedinte al Parlamentului (1998-1999)
306. Emil Mazureac, preşedinte de colhoz, s. Cernoleuca (r. Donduşeni) – pensionar
307. Ion Mereuţă, medic-şef adjunct SR Ocniţa – şef catedră, USMF „N. Testemiţanu”
308. Ion Miţcul, preşedinte al CR al PCM (r. Dubăsari) – director, Centrul de Modă
309. Alexandru Morozov, secretar-adjunct al comitetului de partid la Centrala electrică moldovenească (or. Tiraspol) – inginer-economist, Centrala electrică moldovenească
310. Vasile Năstase, şef de secţie la ziarul „Tinerimea Moldovei” (r. Teleneşti) – jurnalist
311. Petru Nastasiuc, preşedinte de colhoz, s. Parcani (r. Slobozia) - ?
312. Tudor Negru, docent, Facultatea de drept a USM (r. Cimişlia) – pensionar
313. Victor Nikulin, director al Uzinei „Mezon” (or. Chişinău) – pensionar
314. Constantin Novoderejkin, director general al Agrofirmei „Varniţa” (or. Bender) – ?
315. Valentin Oglindă, preşedinte al CE al Sovietului sătesc Mereni (r. Anenii Noi) – pensionar
316. Nicolae Oleinic, preşedinte al CEO Lazo – pensionar
317. Vilor Ordin, director al Asociaţiei de producere a ţesăturilor din bumbac (or. Tiraspol) – director general al Asociaţiei „Tirotex"
318. Nicolae Ostapenco, preşedinte al CE Chiţcani (r. Slobozia) – pensionar
319. Tudor Panţâru, preşedinte al  Judecătoriei populare r. Frunze (or. Chişinău) – deputat în Parlamentul României
320. Vasile Pasaniuc, director al AMT (r. Orhei) – decedat
321. Piotr Pascari, savant, agronom (r. Ceadâr Lunga) – pensionar, plecat în Rusia
322. Ion Pădureţ, preşedinte de colhoz, s. Şirăuţi (r. Briceni) – decedat
323. Ion Palancica, prim-secretar CR PCM, Gangura (r. Căinari) – antreprenor
324. Boris Pălărie, prim-secretar CR PCM, Dubăsari – pensionar
325. Dumitru Pălărie, secretar CO PCM Bălţi – om de afaceri
326. Mihai Patraş, învăţător (r. Ungheni) – profesor universitar, ULIM
327. Eugen Pâslaru, prim-secretar CR PCM, Căuşeni – om de afaceri
328. Sava Platon, şef de secţie SR (r. Anenii Noi) – medic traumatolog SR Anenii Noi
329. Anatol Plugaru, director-adjunct, „Moldova-film” (r. Criuleni) – avocat, ministru al Securităţii Naţionale (1991-1992)
330. Valentina Podgornaia, director al fabricii „Şveinaia” (r. Dubăsari) – pensionară
331. Petru Poian, prim-secretar CR PCM Grigoriopol – director general al ÎS „Moldagroteh”
332. Mihai Popovici, conducător al Centrului republican de diagnostică (r. Camenca) – director al Centrului  republican de cardiologie
333. Anatol Popuşoi, agronom (r. Anenii Noi) – pensionar
334. Veniamin Potaşev, laborant la Uzina de autorefrigeratoare (or. Tiraspol)  – pensionar
335. Evgheni Puşneac, director al Uzinei de metalolitografie (or. Tiraspol) – directorul Uzinei de metalolitografie
336. Alexandra Raiu, sudor (or. Chişinău) – pensionară
337. Vladimir Rîleakov, tehnolog (or. Tiraspol) – ?
338. Nicolai Riumin, şef  al „SU-29” (or. Tiraspol) – plecat în Rusia
339. Andrei Rusnac, şef  al „PMK-7” (r. Făleşti) – director al Agenţiei internaţionale de transport
340. Mircea Rusu, director general al AŞP „Moldhidromaş” (or. Chişinău) – politician, om de afaceri
341. Andrei Safonov, profesor de istorie (or. Chişinău) – politolog
342. Vasile Sajin, pedagog ŞM, s. Logăneşti (r. Cotovsc) – pensionar
343. Anatol Salamandîk, inginer pe gazificare (r. Slobozia) – ?
344. Pantelei Sandulachi, colaborator ştiinţific AŞM, istoric (Soroca) – preşedinte al Asociaţiei „Parlamentul-90”
345. Ludmila Silicenko, director general la Combinatul de mătase (or. Bender) – director al Asociaţiei „Benderskii şiolk”
346. Anatol Simac, şef al Secţiei raionale a Afacerilor Interne (r. Briceni) – pensionar
347. Igor Smirnov, preşedintele Comitetului orăşenesc al deputaţilor poporului din Tiraspol – preşedinte al autoproclamatei republici transnistrene
348. Mircea Snegur, preşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM (r. Nisporeni) – ex-preşedinte al SS al RSSM/ (1989-1991), primul preşedinte al Republicii Moldova (1991-1996)
349. Mihai Şabarcin, şef de  direcţie „Moldavtopromtorg” (or. Bălţi) – antreprenor
350. Vasile Şoimaru, docent, Universitatea de Stat din Chişinău (or. Ungheni) – conferenţiar universitar, ASEM
351. Constantin Tampiza, şef de secţie CC CPM (or. Chişinău) – reprezentantul preşedintelui Companiei „Lukoil” pe proiectele din România
352. Ion Tăbâică, preşedinte de colhoz, s. Pistruieni (r. Teleneşti) – pensionar
353. Dumitru Todoroi, şef de catedră, Institutul Agricol din Chişinău (r. Ungheni) – profesor, ASEM
354. Stepan Topal, inginer-constructor (r. Comrat) – pensionar
355. Anatol Ţăranu, colaborator şt. AŞM, istoric (r. Teleneşti)– deputat, AMN
356. Pavel Ţîmai, prim-secretar CR PCM Bender – pensionar
357. Ivan Ţînnik, director de sovhoz, s. Hlinaia (r. Grigoriopol) – şef al administraţiei locale Grigoriopol
358. Tudor Ţopa, redactor-şef, ziarul „Moldova Socialistă” (r. Rezina) – pensionar
359. Anatol Ţurcanu, preşedinte CR Bender – om de afaceri
360. Leonid Ţurcan, prim-secretar CR PCM Tiraspol – ?
361. Anatol Ţurcanu, preşedinte al Asociaţiei “Moldhlebproduct” (r. Anenii Noi) – pensionar
362. Ion Ţurcanu, redactor-şef, Editura „Cartea Moldovenească” (r. Străşeni) – pensionar, istoric
363. Victor Uncuţă, medic-şef SR Ungheni – pensionar
364. Ion Spiridon Ungureanu, regizor la Teatrul Armatei Sovietice – pensionar, ex-ministru al Culturii
365. Vasile Ursu, preşedinte al CE al Sovietului raional Dnestrovsc (or. Chişinău) – pensionar
366. Andrei Vartic, director artistic al Teatrului „A. Mateevici” (r. Ialoveni)– decedat
367. Ignat Vasilachi, metodist la Palatul pionierilor (r. Cimişlia) – membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului
368. Ion Vatamanu, şef de laborator la Institutul de Chimie al AŞM (r. Străşeni) – decedat
369. Vasile Vatamanu, redactor-şef adjunct la ziarul „Progres” (r. Căinari) – jurnalist
370. Vasile Vodă, prim-secretar al CR al PCM Vulcăneşti – decedat
371. Piotr Volkov, director general, AP „Bendertrans” (or. Bender) – deputat în Sovietul Suprem al R. Hakasia
372. Anna Volkova, docent, IPT „Şevcenko” (or. Tiraspol) – consilier pe probleme politice în admin. transnistreană
373. Mihai Volontir, director artistic al Teatrului Dramatic din Bălţi (r. Făleşti) – actor, pensionar
374. Mihai Voloşin, preşedinte al Asociaţiei intergospodăreşti de construcţii (r. Briceni) – conducător al SRL „Brisco”
375. Piotr Zalojkov, brigadier la Uzina Litmaş” (or. Tiraspol)  – consilier pe probleme de religie, admin. transnistreană
376. Oleg Zapoliski, preşedinte al Consiliului orăşenesc al veteranilor din Bender – pensionar
377. Iurii Zinoviev, preşedinte al „Agropromstroi” (or. Chişinău) – pensionar, plecat în Rusia
378. Fiodor Zlatov, şef de secţie AP „Lenin” (or. Bălţi) – pensionar
379. Vitalie Znagovan, director al Sovhozului-tehnicum de agronomie din s. Ţaul (r. Donduşeni) – decedat
380. Vasile Zgardan, director al PA-2 (or. Chişinău) – om de afaceri

Declaraţia de Independenţă a fost semnată de 282 de deputaţi din 380 aleşi.

14 deputaţi din Transnistria au votat şi ei Independenţa – V. Graf, I. Luca, V. Nirean de la Slobozia, B. Atamanenco de la Râbniţa, V. Evtodiev, P. Poian şi P. Carauş de la Grigoriopol, Vl. Carauş, P. Dubălari, M. Popovici – Camenca, I. Mişcul, S. Popa, B. Pălărie, P. Braşoveanu – Dubăsari.

Deputatul Valentin Burduja de la Şoldăneşti a decedat în 1991, în timpul inundaţiilor din luna iulie, salvând de la moarte o mamă cu trei copii. Corpul neînsufleţit al acestuia a fost dus de ape şi găsit în luna octombrie.

Sus ↑

 Comentarii: CommentsTitleIcon

(63. Ion Scutaru, preşedinte de colhoz, s. Bălăsineşti (r. Briceni) – pensionar, invalid de gradul II) - informatia este gresita. Persoana indicata cu numarul 63, se numeste Gheorghe Scutaru, preşedinte de colhoz, s. Milesti, r-nul Nisporeni, si la moment are statutul de decedat.
Maricika   -  
14 Septembrie 2011, 14:44
Sus ↑
Vasile Basoc cu nr.45 este unchiul si din pacate este acum bolnav,dar vreau sa spun ca a fost uitat de toti...
Mihaela Basoc   -  
02 Noiembrie 2011, 19:53
Sus ↑
de Constantin Oboroc ati uitat ........rusine
Dima   -  
20 Decembrie 2011, 00:25
Sus ↑
De buna seama, pacat ca s-a uitat de Constantin Oboroc, care cu vocea sa puternica( parca tuna) de la tribuna Sovietului Suprem al URSS a spus( ! ) : " Триколор? А что ТРИКОЛОР?! Нормальный флаг нормального народа!
Ludmila   -  
30 Aprilie 2012, 01:48
Sus ↑
Este adevarat, referitor la nr. 63 este posibil sa fie Gheorghe Scutaru care a fost trecut la nr. 198. Gheorghe Scutaru, preşedinte de colhoz, s. Boldureşti (r. Nisporeni) – decedat. Este nasul meu de botez, Dumnezeu sa-l odihneasca iar pe nasa mea o cheama Marcica. A fost un om bun si un bun prieten pentru tatal meu.
Elena Tofan   -  
08 Septembrie 2014, 20:56
Sus ↑

* Nu sunt admise comentariile ce conţin cuvinte indecente şi atacuri la persoană.


code
Meteo
Curs valutar
Horoscop
Chişinău