VIP Magazin
Print
Print
Print
Print
Căutătorii de comori
Septembrie 2008, Nr. 53

Căutătorii de comori

Comentează   |   Cuprins

Cine dintre noi nu a visat, în copilărie, să găsească o comoară îngropată pe undeva de strămoşi?... Iar unii s-au oferit cu plăcere să sape grădina bunicăi, în speranţa că îşi vor realiza visul. În principiu, oricine dintre noi o poate găsi, doar că lista norocoşilor e foarte scurtă. Adesea, nestematele sînt descoperite întîmplător şi tocmai de către cei care nu le caută cu lumînarea. Chiar şi o comoară neînsemnată este un mare eveniment în lumea arheologilor, nemaivorbind de tezaurele care nu pot fi măsurate sau cîntărite în bani. Vă propunem să cunoaştem împreună ce comori are Moldova, care dintre ele nu a fost deocamdată descoperite etc.

Eugen Sava
arheolog, directorul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie

Gheorghe Postică
arheolog, preşedintele Centrului de cercetări arheologice, lector la ULIM

Iurie Colesnic
istoric

Noţiunea de comoară

Gheorghe Postică
Populaţia înţelege prin noţiunea de comoară ceva extraordinar din aur sau argint, un tezaur cu obiecte de valoare, datorită metalului din care sînt constituite. Din punct de vedere arheologic – noţiunea de comoară are un sens mult mai larg. Vorbim de un ansamblu de obiecte valoroase ca metal, ca artistism şi, bineînţeles, din punct de vedere istoric.

Cel mai bine de către populaţia Moldovei sînt cunoscute tezaurele monetare. După informaţiile noastre, pe teritoriul Moldovei sînt cîteva sute de tezaure monetare, care datează începînd cu secolul IV î. Hristos (monede greceşti din argint sau monede greco-macedoniene din aur).  

Eugen Sava
Cea mai veche comoară descoperită pe teritoriul R. Moldova datează din epoca eneoliticului şi constă din peste o mie de obiecte din cupru, bijuterii din scoică din zona mediterană, mărgele din diferite minerale, găsite în localitatea Cărbuna şi datînd cu începutul mileniului IV î. Hristos.  

Este mai complicat să vorbim despre cele mai valoroase comori. Una dintre ele a fost descoperită prin anii 80 la Pohrebea, Dubăsari de colegul nostru Nicolae Chetraru. În timpul unor cercetări el a găsit un colier din aur cu greutatea de 1 kg, care datează din secolul IV î. Hristos.

Iurie Colesnic
Comoara are două valori – cea materială, pe care o caută de obicei oamenii simpli, care îşi doresc un cîştig imediat şi valoarea ştiinţifică, care poate întrece de zeci de ori valoarea materială. Tema comorilor este foarte tentantă, dar şi foarte periculoasă, pentru că poate provoca doritorii de a găsi comori în aşa fel, încît tot tezaurul arheologic ar putea fi prejudiciat. Căutătorii de comori ilegali sînt interesaţi în mod special de anticariat, care are cerere pe piaţă şi poate fi comercializat uşor.

Eugen Sava
Atunci cînd se fac săpături arheologice, prima întrebare pe care o primim de la oameni interesaţi de comori este cît aur am găsit. Totul se axează pe metalul acesta straşnic – aurul. Din cele mai vechi timpuri, aurul a fost mărul discordiei. Este dificil de explicat de ce anume aurul, poate de aceea că este un metal care nu se oxidează şi nu se descompune şi se foloseşte începînd de la bijuterii şi terminînd cu industria nucleară.

Descoperite întîmplător

Gheorghe Postică
Majoritatea tezaurelor monetare, cunoscute pe teritoriul nostru, au fost descoperite întîmplător, în timpul lucrărilor agricole sau a construcţiilor. Cele mai multe tezaure depozitate la muzeele noastre, au fost predate benevol de către descoperitori.  

Eugen Sava
Legislaţia anterioară era mult mai strictă în ceea ce priveşte descoperitorii de comori. Acum situaţia e cu totul alta. Oamenii nu sînt încurajaţi financiar, au alternative de a vinde anticarilor imediat şi la preţ bun tezaurul găsit.

Conform legislaţiei în vigoare, persoana care găseşte o comoară este obligată să anunţe organele publice locale sau muzeele despre descoperire, deoarece aceasta prezintă un interes naţional. Ulterior, specialiştii fac evaluarea tezaurului găsit şi descoperitorul de comoară primeşte pînă la 50 de procente din valoarea comercială estimată. Dar nu se întîmplă tocmai aşa. Ca să primească de la stat bani pentru comoara găsită, omul trebuie să bată drumurile vreo cinci ani de la muzeu la bancă, de la bancă la Guvern etc., iar Guvernul trebuie să facă o dispoziţie specială. Pentru a-i încuraja pe oameni să aducă comoara la muzeu, administraţia acestuia le oferă o anumită răscumpărare din mijloacele speciale ale instituţiei. Dar aceşti bani sînt puţini. Ca să cîştige mai mulţi bani, oamenii aduc la muzeu doar cîteva obiecte, pentru a primi certificatul de expertiză şi cu această foiţă pleacă direct la anticar pentru a vinde comoara.

Căutătorii ilegali

Eugen Sava
10 ani în urmă această piaţă nu era dezvoltată atît de bine ca acum. Legislaţia actuală nu ocroteşte monumentele. După unele statistici neoficiale, în comuna Costeşti, Ialoveni (fostul oraş medieval Costeşti), care după valoarea sa şi semnificaţia istorică, nu este mai prejos decît Orheiul Vechi, zilnic se scot sute de monede cu detectoarele de metale. Şi noi nu-i putem împiedica, pentru că legislaţia nu stipulează nimic la acest capitol.

Ilegalităţi în acest domeniu se întîmplă şi la un nivel mult mai înalt.  Doi ani în urmă, de la Procuratura mun. Chişinău, ni s-a trimis pentru expertiză o colecţie din obiecte antice, care a fost reţinută în Amsterdam, într-o ladă diplomatică. Valoarea colecţiei era de 600 de mii de euro.

Gheorghe Postică
În ultimii 15 ani a crescut interesul persoanelor particulare pentru tezaure. Acest interes exista şi în perioada sovietică, însă persoanele care căutau comori erau reprimate. Acum legislaţia este ineficientă. Există legea privind ocrotirea monumentelor istorice şi a patrimoniului cultural, adoptată în 1993, dar care nu funcţionează şi nu are nici măcar un mecanism de implementare.
 
Potrivit unor informaţii, au existat tentative ale unor funcţionari de stat de a depista în ultimii 10-15 ani, pe căi ilegale, comori, inclusiv în cadrul unor situri arheologice. În anii 90 s-au făcut mai multe săpături neautorizate cu ajutorul buldozerelor şi al soldaţilor, în nordul şi în sudul republicii, sub controlul unor persoane cu funcţii înalte. Au existat şi cazuri cînd au fost intentate dosare penale la Procuratură, dar care au fost stopate rapid. Din păcate, aceste tentative, care au existat şi poate mai există şi astăzi, nu le putem proba cu dovezi într-o instanţă de judecată.

Căutătorii ilegali de comori umblă pe urmele arheologilor pentru a depista locurile unde se fac săpături. În plus, aceştia cunosc care situri sînt mai bogate în materiale arheologice, unde stratul cultural este mai bine păstrat. Se cunoaşte că cele mai valoroase sînt siturile de la Orheiul Vechi şi cel de la Costeşti, unde a fost în secolul XIV un important oraş tătaro-mongol.    

Arheologii au cerut în repetate rînduri ca Ministerul Culturii să ia o decizie în privinţa detectoarelor de metale, dar fără vreun rezultat. În România, dar şi în alte ţări, există legi privind utilizarea detectoarelor de metale. Persoana care îşi cumpără un detector trebuie să-l înregistreze, la fel ca pe o armă, la Ministerul de Interne, dar şi la Ministerul Culturii şi îl poate utiliza în corespundere cu autorizaţia pe care o obţine de la organele de stat.    

În Moldova, legislaţia interzice orice fel de căutare de comori. În mod obişnuit, acestea sînt căutate de arheologi. Nu se dau autorizaţii pentru dreptul de a descoperi comori. Doar arheologii care doresc să cerceteze siturile arheologice obţin o autorizare de la Ministerul Culturii. Dar şi aici, din cei circa 40 de arheologi existenţi în Moldova, nu oricine poate efectua săpături şi cercetări. Arheologii debutanţi nu au dreptul să facă săpături arheologice sistematice. Debutanţii şi experţii pot efectua cercetări la suprafaţă şi doar arheologii experţi fac săpături sistematice.
 
Iurie Colesnic
Există mai mulţi colecţionari de anticariat care se cunosc între ei. Unii se ocupă cu cărţile, alţii cu monedele etc. Scopul lor este de a cumpăra cît mai ieftin şi de a vinde cît mai reuşit peste hotarele Moldovei. Dar mai există colecţionari care pur şi simplu îşi doresc să aibă acasă obiecte rare.

Tainele secolului

Iurie Colesnic
În descrierile familiei Komarov de la Cubolta se menţiona că aceştia au cumpărat de la Alexandru al II-lea un palat în Sankt Petersburg şi au adus la Cubolta mai multe lucruri din acest palat. Acolo erau tablouri, piese din serviciul lui Napoleon al III-lea. În 1917, cînd au început mişcările revoluţionare, Cubolta nu a fost ridicată, dar în 1940 oamenii s-au refugiat la Bucureşti doar cu o valiză, tot anticariatul rămînînd la Cubolta. Mai tîrziu, unele piese au fost descoperite la localnici din Cubolta şi din satele din apropiere. Pentru oamenii interesaţi de comori şi pentru cei ce rîvnesc descoperiri serioase, cred că tema Cuboltei ar fi una ideală.

Alt caz interesant este cel al familiei Caso. Pe str. M. Eminescu, nr. 52, ei au avut o colecţie impresionantă de tablouri, care în 1918 au dispărut. Ele nu au fost furate, dar au fost duse undeva pentru păstrare şi nimeni nu cunoaşte acest loc. Aceste comori sînt în preajma noastră şi noi am putea să le descoperim.    

Gheorghe Postică
Actualmente pe teritoriul R. Moldova sînt înregistrate circa 8000 de monumente arheologice de diferite tipuri, dar, după estimările noastre, această cifră ar trebui să fie de 20 de mii. Noi cunoaştem doar ¼  din siturile arheologice de pe teritoriul nostru, deoarece nu s-au făcut cercetări arheologice serioase, nu s-au folosit toate formele de cercetare. Cînd există nişte acte despre existenţa unei comori, atunci încep investigaţiile. Noi, din păcate, nu avem astfel de documente şi nici hărţi care ar proba existenţa vreunei comori. În secolul XIX, arheologul Ion Suruceanu adunase o colecţie de piese arheologice de unicat – vase, monede (greceşti, romane, bizantine), obiecte aduse din Egipt. După moartea arheologului, o parte din colecţie a fost vîndută, iar o parte a fost pusă la păstare în moşia de la Vadul lui Vodă a Nataliei Sihart. Acum, nu se cunoaşte nimic despre existenţa acestor piese. Casa a fost bombardată în timpul războiului şi se presupune că undeva în această regiune ar mai putea fi obiecte din această colecţie.
 
În general, nu putem şti exact dacă pe teritoriul Moldovei se pot găsi bogăţii mari. Cert este un singur lucru - pînă în zilele noastre nimeni nu ştie unde este îngropat Attila, regele Hunilor. Mormîntul lui, ca şi cel al lui Gingis-Han, ca şi cel a lui Alexandru Macedon nu a fost descoperit încă. Fără îndoială că în aceste morminte există foarte multe bogăţii.  

Eugen Sava

Este nevoie de aerofotograme, cosmofotograme, utilaj cu unde speciale etc. Pentru a şti unde sînt îngropate tezaurele. Un sit arheologic nu este la suprafaţă şi nu poate fi văzut cu ochiul liber. Numai un specialist foarte talentat poate spune după relief sau alte elemente unde este îngropată comoara.

Chiar şi în zonele cunoscute şi cercetate deja, se mai găsesc comori. Un interes sporit îl prezintă zonele închise, de exemplu, zona de frontieră pe Prut. În perioada sovietică nu se puteau cerceta aceste zone, acum însă accesul e mai liber. Recent colegii noştri din România, făcînd o periegeză arheologică pe segmentul Ungheni, Nisporeni, Hînceşti au descoperit renumitul tîrg Ţuţora, care nu se cunoştea unde este.

La nivel de legende, memoria istorică a populaţiei se reduce doar la turci, iar de aici - foarte multe presupuneri. Practic fiecare localitate are legenda sa privitor la comorile îngropate acolo, dar arheologii nu tot timpul cred în ele.


Text: Rodica Bileţchi
Foto: Andrei Mardare
Locaţie: Restaurant „Vatra Neamului”

Sus ↑

 Comentarii: CommentsTitleIcon

stiu si eu un loc unde este in gropat un tezaur
costea   -  
01 Iunie 2011, 13:16
Sus ↑
sal care ar fii interesat sa vada un loc foarte deoisebit atat in natura cat si in cenru-l pamantului ???
stiu eu un loc intr-o padure unde se spune ca ar fii ingropata comoara lui,, POMOHACI" am fost in acel loc inpreuna cu un batranel . Am urcat un munte iar cand am ajuns in acel loc mi-a placut mult pozitia lui fiinca avea vedere in toate partile intreadevar ar parea sa fie ceva acolo deoarece 1 are mai multe intrari care ar parea sa duca la un singur loc 2 exista o pestera 3 rasare soarele in acel loc si tot acolo apune daca ati fii interesati sa vedeti acel loc vas duce cu mare placere det la tel 0747902044
mirel   -  
04 Februarie 2012, 17:23
Sus ↑
Eu cunosc o piatra foarte mare si scrisa in limbi straine de sute de ani ma ajuta cineva.??


ivan   -  
18 Februarie 2013, 22:24
Sus ↑
daca gasesc vre-o comoara, aur spre exemplu, nu ma intereseaza din ce secol e sau ca sunt monezi sau alte obiecte de patrimoniu. le topesc , si vand aurul la amanet. daca ma torn ca fraierul catre autoritati , nu ma aleg cu nimica.
ovidiu   -  
21 Aprilie 2014, 21:11
Sus ↑
am gasit un inel vechi shi nushtiu cine se pricepe in acest domeniu daca putetzi ajuta sunatzi060970544
alexandru   -  
25 Octombrie 2014, 23:22
Sus ↑
ce trebuie sa am pentru detinerea unui detector de metale pe teritoriul moldovei si a ma folosi
ce trebuie sa am pentru a detine si folosi un detector de metale in republica moldova   -  
23 Decembrie 2014, 08:22
Sus ↑
am citit intimplator niste articole care descriu niste cazuri cind au fost gasite comori si au fost predate autoritatilor , mi-a venit a ride cu ce au fost remunerati acei oameni , pentru 62 de lingouri de argint (peste 10 kg) persoana a fost remunerata de stat cu 6000 lei . altul pentru peste 1000 de monede de citeva secole a fost remunerat cu 1500 lei (pe cind o moneda putea sa coste citeva sute de euro ), atunci care e interesul persoanei de a predea statului asa zisele comori gasite daca nu esti remunerat mai cu nimic si plus la asta ai vreo citiva ani de inblatura pe drumuri pentru a da explicatii autoritatilor despre circumstantele si modul de gasire a comorii , (cred ca omul cheltuie si banii ce ii sunt oferiti pina la urma tot in interesul statului ) (parere proprie din cele citite )
dati-mi voie sa-mi expun parerea   -  
13 Ianuarie 2015, 14:16
Sus ↑
SALUT POSED O MENEDA DIN ANII 300 iH UNDE IMI POT FACE DREPR DE PROPRIETATE SAU SAI AFLU ADEVARATA VALOARE 068916290
ANDREI   -  
20 Martie 2015, 19:36
Sus ↑
Am gasit morminte si bunuri estimate la suma de peste 10000000 de dolari din sec 1-2 era noastra. Le am predat conform legii, insa nu am primit macar o multumire din partea statului. urmatoarele descoperiri nu cred ca am de gind sa le mai predau.
Roman   -  
04 Aprilie 2015, 19:27
Sus ↑
Si de ce o femeie sarmata din sec 1-2 gasita la ungheni cu un cercel de aur si pietre pretioase nu e de gasit pe nici un syte de internet .
Roman   -  
04 Aprilie 2015, 19:36
Sus ↑
credeti ca are valoare cred ca este de pe vremea turcilor
am gasit un inel foaarte vechii   -  
15 Aprilie 2015, 17:22
Sus ↑
Fratilor,sint mosul si eu caut potcoave de cai morti.Mult noroc tuturor
mosul   -  
21 Februarie 2016, 20:17
Sus ↑

* Nu sunt admise comentariile ce conţin cuvinte indecente şi atacuri la persoană.


code
Meteo
Curs valutar
Horoscop
Chişinău