VIP Magazin
27 Octombrie 2020
Print
Print
Print
Print
20 cei mai în vogă avocaţi din Moldova (text integral)
Decembrie 2014, Nr. 126

20 cei mai în vogă avocaţi din Moldova (text integral)

Comentează   |   Cuprins

Profesia de avocat devine tot mai prestigioasă, iar nevoia moldovenilor de a-și face dreptate într-o cauză sau alta – tot mai mare. A fi avocat în Moldova, o ţară care geme de corupţie, este și dificil, și nobil. Dificil a fost și pentru noi să facem un top al celor mai buni avocaţi din ţara noastră, mai ales când numărul lor depășește 3000. Totodată, orice criteriu de eligibilitate are o măsură de subiectivitate și ar putea păli când se ciocnește de caracterul unui avocat veritabil. Iar avocaţi veritabili, slavă Domnului, avem mult mai mulţi decât încap într-un clasament. Totuși, ne-am asumat riscul de a propune cititorilor noștri și opiniei publice acest top 20. La elaborarea lui ne-am condus de mai multe criterii: A – ambiţie, I – inteligenţă, E – eficienţă. Sigur că am ţinut cont și de reputaţia naţională și internaţională a candidaţilor, consultând în acest sens opinia unor experţi guvernamentali și independenţi, clasamente internaţionale și activiști ai societăţii civile. Sperăm să fie înţelese corect motivele pentru care nu am inclus în acest top nume foarte cunoscute ale unor avocaţi de înaltă clasă precum Gheorghe Amihălăchioaie, Gheorghe Avornic, Ion Păduraru, Oleg Efrim și alţii care deţin funcţii în structuri de specialitate sau în stat.

Petru Balan


Fondator al Biroului Asociat de Avocaţi „MGS Legal Consulting”
Data și locul nașterii: 5 noiembrie 1981 în s. Gura Galbenei, r. Cimișlia
Specializare: litigii civile, economice, fiscale şi de contencios administrativ

Activitate: În plan profesional, în special atunci când lucrează la un caz, întotdeauna se documentează serios, chiar dacă ştie absolut totul și a identificat soluţia cea mai bună pentru client. De regulă, verifică minuţios faptele, declaraţiile şi deseori reface textele pledoariilor pe care le pregătește pentru a le susţine în instanţă. De fiecare dată găsește de cuviinţă să schimbe câte ceva, considerând că întotdeauna este loc de mai bine. Se distinge prin spiritul autocritic, corectitudine și sinceritate.

Dosar notoriu: A apărat în instanţa de judecată interesele unor astfel de companii precum S. A. „Moldovagaz”, SRL „Covoare-Lux” (Uniunea de Întreprinderi „Acvila Grup”). La moment, reprezintă în instanţele de judecată interesele BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S. A., BC „Victoriabank” S. A., BC „Eurocreditbank” S. A., ale Companiei de Asigurări „EuroAsig Grup” S. A. în proces de insolvabilitate, precum şi ale multor societăţi comerciale şi întreprinderi de stat.

Cifră de referinţă: O oră de consultanţă juridică oferită de acest avocat costă cel puţin 75 de euro. Onorariul mediu lunar – circa 25 000 de lei.

Proverb preferat: Rezolvă-ţi problemele imediat ce apar; astfel, eviţi aglomerarea lor. Amânările te fac să pari fricos şi ineficient (Bruce Hyland).

Natalia Bayram


Avocat asociat în cadrul Biroului de Avocaţi „Panţiru & Partenerii”
Data și locul nașterii: 13 septembrie 1980, Cahul
Specializare: drept penal și civil

Activitate: Prestează servicii juridice organizaţiilor nonguvernamentale. Fiind în egală măsură și agreabilă, și inteligentă, se implică în grupuri de lucru care analizează legislaţia şi elaborează recomandări privind asigurarea protecţiei copiilor victime ale infracţiunilor sexuale, precum și lupta cu traficul de copii şi exploatarea sexuală. A participat la elaborarea Raportulului alternativ despre implementarea Protocolului opţional la Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copiilor, referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă.

Dosar notoriu: A reprezentat interesele copiilor abuzaţi prin intermediul unei reţele internaţionale de traficanţi de copii și pedofili, care acţiona în spaţiul Chișinău – Tiraspol – Odesa. Reţeaua oferea băieţi minori pentru relaţii sexuale clienţilor veniţi din străinatate sub pretextul organizării unor călătorii turistice în Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, și în Ucraina, Odessa. Persoanele vinovate au fost condamnate la termene mari de detenţie.

Proverb preferat: Aquila non captat muscas (Vulturul nu prinde muște).

Victor Burac


Avocat la Сabinetul Avocatului Victor Burac
Data și locul nașterii: 19 septembrie 1972, Cimişlia
Specializare: dreptul civil, comercial, bancar

Activitate: Din 1994 până în prezent, activează în calitate de cadru didactic la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova. Din 1995 este avocat, iniţial în cadrul Biroului asociat de avocaţi al Facultăţii de Drept din Moldova, iar din 2002 – în cadrul BIA „Victor Burac”, ulterior în cadrul CA „Victor Burac”. Din 2001 este membru al Asociaţiei Mondiale a Juriştilor. În perioada 1998-2000 a fost consilier juridic al Biroului de Asistenţă Tehnică a Germaniei. Din 2013 este membru al colegiilor de arbitraj şi conciliere a Centrului Internaţional pentru Soluţionarea Litigiilor Investiţionale (ICSID), instituţie membră a grupului Băncii Mondiale (Washington, DC).

Dosar notoriu: A apărat interesele acţionarilor majoritari ai BC „Investprivatbank” S. A. în litigiul de contencios administrativ privind anularea Hotărârii Consiliului de administraţie a Băncii Naţionale a Moldovei de retragere a licenţei băncii. Plenul Curţii Supreme a Justiţiei a Republicii Moldova a invocat excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii instituţiilor financiare referitoare la dreptul Băncii Naţionale a Moldovei de retragere a licenţei şi, prin Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova din 15.11.2011, prevederile supuse controlului au fost declarate constituţionale.

Proverb preferat: Actus nemini facit injuriam (Acţiunea legii nu prejudiciază pe nimeni).

Nicolae Buzu


Avocat la Biroul Asociat  de Avocaţi „Corect”
Data și locul nașterii: 3 septembrie 1968, s. Peresecina, r. Orhei
Specializare: drept civil, drept corporativ, cauze de insolvabilitate, litigii economice

Activitate: A lucrat la Direcţia juridică a Departamentului de Stat de Privatizare și la Ministerul Privatizării și Administrării Proprietăţii de Stat al Republicii Moldova în perioada anilor 1993-1998. Din 1998 este avocat în Biroul Asociat de Avocaţi al sect. Râșcani din Chișinău. Din 2009 activează în cadrul BAA „Corect”. În perioada 2008-2011 a deţinut funcţia de președinte al Comisiei de cenzori a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova.

Dosar notoriu: Cauza de insolvabilitate a SA „Cristal Flor” (2001-2003). Hotărârea de intentare a insolvabilităţii a fost adoptată la cererea Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova. Deși factorii de decizie insistau pe sistarea activităţii fabricii de sticlă, vânzarea activelor sale, precum și pe lichidarea agentului economic, pentru prima dată s-a reușit aprobarea planului de restructurare judiciară a debitorului, plan care a fost realizat cu succes. Au fost menţinute locurile de muncă, achitate toate datoriile „istorice” și reluată activitatea de producere a debitorului.

Proverb preferat: Mai bine să fii ciocul unui pui decât coada unui tigru.

Octavian Cazac


Avocat Asociat la Biroul de Avocaţi „Ţurcan Cazac”
Data și locul nașterii: 10 februarie 1983, Chișinău
Specializare: dreptul comerţului internaţional şi protecţia intereselor investitorilor străini

Activitate: Conduce proiectele firmei în domeniul finanţări, fuziuni şi achiziţii, precum și parteneriate publice-private. Pe parcursul carierei sale, a fost implicat în peste 60 de proiecte BERD şi finanţări garantate. Unul dintre proiectele sale proeminente recente a fost consilierea unui grup de finanţatori internaţionali în frunte cu Société Générale Geneva în cadrul finanţării de 155 mil. de dolari a celui mai mare grup de agribusiness din Moldova, „Trans Oil Group of Companies”.

Dosar notoriu: Asistarea Corporaţiei Financiare Internaţionale și a Ministerului Sănătăţii în implementarea a două parteneriate publice-private în sănătate. Primul a fost atribuit în 2011 și a implicat construcţia unui centru de diagnostic performant pentru pacienţii Spitalului Clinic Republican. Cel de-al doilea, în curs de atribuire, presupune reconstruirea și reechiparea completă a unui centru de radioterapie la Institutul Oncologic, ceea ce va oferi concetăţenilor noștri posibilitatea de a face tratamente oncologice acasă.

Proverb preferat: În viaţă, alegem unul din două feluri de durere: durerea disciplinei sau durerea regretului. Disciplina se măsoară în grame, pe când regretul – în tone (J. Rohn).

Iurie Chirică


Şef al Biroului Asociat de Avocaţi „Justil Grup”
Data și locul nașterii:  9 iulie 1972
Specializare: cauze civile

Activitate: A avut o carieră clasică ce a evoluat de jos în sus, pornind de la funcţia de grefier la Curtea Supremă de Justiţie în 1989. Ulterior, în 1996, a fost consultant în Secţia de plângeri pe dosare civile CSJ, un an mai târziu – șeful Secţiei de generalizare a practicii și statisticii judiciare din cadrul Tribunalului mun. Chișinău și, în 2003, director al Biroului Asociat de Avocaţi „Justil-Grup”. În decursul carierei sale, și-a dezvoltat abilităţile psihologice și de negociator, învăţând nu doar să-și asculte clientul, dar și să-l audă. Preferă să rezolve problema clientului evitând examinarea cazului în instanţa de judecată.

Dosar notoriu: Cauza ÎM „Green Hills Nistru” SRL versus Primăria mun. Chișinău privind construcţia edificiului nou din contul celui demolat din str. 31 August 1989, nr. 78 mun. Chișinău. Cauza până în prezent este pe rol, fiind intentate mai multe acţiuni conexe, deoarece unele direcţii ale Primăriei autorizează lucrări, iar altele – nu. Iar întreprinderea, care a elaborat acte de proiectare cu autorizarea Primăriei și a demolat proprietatea sa (la fel cu autorizarea Primăriei), deja de patru ani, nu-și poate valorifica dreptul de proprietate privată asupra terenului pe care îl deţine.

Proverb preferat: Imaginea o poţi ponegri în cinci minute, dar, ca s-o restabilești, poate să nu-ţi ajungă nici o viaţă.

Igor Clima


Avocat la Biroul Asociat de Avocaţi „Corect”
Data și locul nașterii: 23 august 1979, Hâncești
Specializare: drept civil, comercial, fiscal, financiar-bancar, proprietate intelectuală

Activitate: Exercită profesia de avocat începând cu anul 2002 și este nominalizat în clasamentele internaţionale de specialitate mai mulţi ani consecutiv, inclusiv în „Chambers&Partners”, „Best Lawyers”, „Global Awards”. A participat la mai multe conferinţe internaţionale pe teme ce ţin de proprietatea intelectuală, insolvenţă, drept corporativ etc. Pentru abilităţile sale remarcabile, colegii avocaţi l-au supranumit omul-enciclopedie. Este foarte ingenios în a găsi soluţii optime în cazuri dificile.

Dosar notoriu: Consideră că notorietatea unui dosar judiciar sau extrajudiciar nu poate fi apreciat conform unor criterii generale. Or, un avocat urmează să se implice în egală măsură în soluţionarea tuturor cauzelor pe care le are în procedură, indiferent de obiectul acestor cauze sau părţile implicate.

Proverb preferat: Nu lăsa pe nimeni să fie prioritatea ta, în timp ce tu devii doar opţiunea lui. (Albert Camus)

Daniel Cobzac


Avocat la Сabinetul Avocatului Daniel Cobzac
Data și locul nașterii: 20 iulie 1983, Chişinău
Specializare: dreptul afacerilor şi dreptul bancar

Activitate: În 2007 și-a luat licenţa de avocat şi a început să colaboreze cu compania de consultanţă juridică „Bondarciuc & Partners”. Reprezintă interesele clienţilor în instanţe de judecată naţionale şi internaţionale, oferă consultanţă în probleme de ordin juridic. S-a remarcat prin abilitatea de a proteja drepturile clienţilor chiar şi în situaţii cu şanse minime de succes.

Dosar notoriu: Litigiul în care reprezenta interesele unei bănci care urmărea încasarea creditului acordat şi executarea dreptului de ipotecă asupra unei fabrici de producere a produselor chimice din nordul ţării. Fabrica a fost grevată de ipotecă de către debitorul ipotecar în favoarea băncii, în calitate de garanţie a executării obligaţiilor de restituire a creditului. Litigiul a fost demarat de debitorul ipotecar, care a înaintat concomitent şapte litigii în diferite instanţe de judecată din ţară. Scopul final al litigiilor era anularea dreptului de ipotecă al băncii asupra bunurilor gajate, fapt ce urma să cauzeze băncii un prejudiciu de peste 5 mil. de lei. La insistenţa avocatului, toate litigiile au fost conexate într-un singur dosar, examinat de Judecătoria Buiucani. Aceasta a emis o hotărâre prin care a respins toate cerinţele debitorului şi a admis integral cerinţele băncii de încasare a datoriei şi de executare a dreptului de ipotecă.

Proverb preferat: Pesimistul vede dificultăţi în orice oportunitate, iar optimistul găseşte oportunităţi în orice dificultate.

 

Roger Gladei


Biroul Asociat de Avocaţi „Gladei şi Partenerii”
Data și locul nașterii: 15 februarie 1973, or. Drochia
Specializare: Drept comercial și corporativ, finanţe și bănci, telecomunicaţii și media, relaţii imobiliare și construcţii, achiziţii publice și de parteneriat public-privat, litigii și arbitraj

Activitate: Școlit la Grenoble Graduate School of Business, care i-a acordat diplomă de distincţie, Roger Gladei este unul dintre cei mai buni avocaţi specializaţi în dreptul comercial, bănci și finaţe. Graţie lui, echipa Biroului „Gladei și Partenerii” a reușit să îndeplinească standardele prestigioasei reviste „Chambers Europe”, fiind listată pe al doilea palier al performanţei în domeniul avocaturii de business. A fost formator la Institutul Naţional al Justiţiei, membru al Consiliului de experţi pe lângă Comisia Naţio­nală a Pieţei Financiare și membru al Grupului de lucru pentru îmbunătăţirea guvernării corporative în băncile eurasiatice, sub egida OECD/BERD.

Dosar notoriu: Chiar dacă a reprezentat clienţi în litigii de multe milioane, cel mai interesant caz pare a fi cel în care a apărat în judecată ursuleţul Tedi, pe care ne-am obișnuit să-l vedem pe sticluţele de suc pentru copii. Cineva a înregistrat fraudulos acest brand pe numele său, astfel încât titularul mărcii internaţionale a fost pus în faţa opţiunii să plătească dijmă escrocului sau să plece din piaţă. Roger Gladei a mers în judecată și a readus ursuleţul, iar cu el și sucurile (de morcov sau din alte legume și fructe) pe masa copiilor.

Proverb preferat: Nu sunt un om curajos, ci, pur şi simplu, mi-e ruşine să ocolesc adevărul (Grigore Vieru).

 

Vladislav Gribincea


Cabinetul Avocatului Vladislav Gribincea
Data și locul nașterii: 22 aprilie 1980, s. Văratic, r. Râşcani
Specializare: reprezentarea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi, la nivel naţional, în litigii juridice deosebit de complexe

Activitate: Este preşedinte al Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Experienţa lui ţine, în principiu, de reformarea justiţiei şi de activitatea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). Începând cu anul 2002, reprezintă reclamanţii în faţa CtEDO, precum şi în litigii complexe la nivel naţional. A contribuit la elaborarea Strategiei de reformare a sectorului de justiţie pentru anii 2011-2016, precum şi la reformarea legislaţiei moldoveneşti cu privire la organizarea judecătorească, organizarea procuraturii, procedura civilă şi procedura penală.

Dosar notoriu: Ilaşcu ş.a. contra Moldovei şi Rusiei, în care CtEDO a constatat, pentru prima dată, că Rusia este responsabilă de încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană.

Iordachi ş.a. contra Moldovei, în care CtEDO a constatat că legislaţia moldovenească cu privire la interceptarea convorbirilor telefonice nu este conformă standardelor internaţionale. În consecinţă, Codul de procedură penală a suferit modificări substanţiale.

Cifră de referinţă: Onorariul minim pentru o oră de consultanţă este de 200 de euro.

Proverb preferat: Perfecţiunea nu tolerează compromisuri şi nu admite excepţii.

Iurie Mărgineanu


Directorul Biroului Asociat de Avocaţi „Law Reputation & Partners”
Data și locul nașterii: 6 iulie 1964
Specializare: drept penal

Activitate: Din anul 1995, este conferenţiar cu titlul știinţific de doctor în drept la Catedra de drept public a ULIM. Este membru al Consiliului știinţific al Curţii Supreme de Justiţie al RM, membru al Comisiei pentru etică şi disciplină al Baroului Avocaţilor din RM. De asemenea, a îndeplinit funcţia de expert în cadrul Curţii Supreme de Justiţie pentru predarea legislaţiei procesual-penale în rândurile organelor de drept (avocaţi, procurori, judecători).

Dosar notoriu: Cauza minorului Ciobanu din Strășeni, care, împreună cu un prieten de 18 ani, l-a împușcat mortal cu arma de vânătoare pe taică-său. Băiatul în vârstă de 15 ani s-a răzbunat astfel pe părintele său, care i-a tras câţiva zdupaci pentru că înmuiase o bucată de pâine umezită într-un sac cu zahăr. Primele două instanţe l-au condamnat pe minor la 12 ani de privaţiune de libertate. Avocatul a câștigat cauza în Curtea Supremă de Justiţie, reușind să demonstreze, în baza unei expertize psihologice, că minorul în vârstă de 15 ani a acţionat fără discernământ, deoarece dezvoltarea lui psihologică și mintală corespundea nivelului unui copil de 7-8 ani.

Proverb preferat: Munca îl încoronează pe cel care o cinstește, cinstea este răsplata muncii.

Vitalie Nagacevschi


Avocat la Biroul Asociat de Avocaţi „Nagacevschi şi Partenerii”
Data și locul nașterii: 28 ianuarie 1965, Sângerei
Specializare: apărarea drepturilor omului

Activitate: A pășit în lumea justiţiei ca simplu stagiar la Procuratură, pentru ca mai apoi să se consacre plenar avocaturii, ajungând în funcţia de agent guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. A reprezentat Republica Moldova în Comitetul European pentru Probleme Criminale, Comitetul de experţi pentru ameliorarea procedurilor de protecţie a drepturilor omului ş.a. A fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membru al Comisiei parlamentare juridice, numiri și imunităţi, membru al Comisiei pentru drepturile omului, membru al Delegaţiei parlamentare la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, președinte al Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea cauzelor şi consecinţelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009, membru al Comisiei parlamentare pentru ameliorarea legislaţiei electorale.

Dosar notoriu: A avut mai multe cazuri de rezonanţă, atât la nivel naţional, cât și la CtEDO. Cel mai recent dintre ele este cel al contestării legalităţii montării și exploatării camerelor de supraveghere (și a radarelor staţionare) instalate de MAI pe drumurile publice.

Cifră de referinţă: Circa 500 000 de lei anual

Proverb preferat: Ceea ce nu ne ucide ne face mai puternici.

Vadim Oltu


Avocat la Biroul Asociat de Avocaţi „Justil Grup”
Data și locul nașterii: 15 octombrie 1975
Specializare: drept comercial aplicat

Activitate: Și-a început cariera (în 1998) în calitate de anchetator penal la Comisariatul de poliţie Botanica, unde instrumenta dosare economice. Ulterior a administrat Serviciul juridic al Reprezentanţei Fabricii de Spirt din Ugherscko, Ucraina, în Moldova. În perioada 2001-2003 a prestat servicii juridice agenţilor comerciali în calitate de partener al Justil Grup S. R. L. În 2004-2005 a fost angajat în calitate de expert juridic la TACIS SME Development Proiect Moldova. De mai bine de un deceniu acordă asistenţă juridică persoanelor fizice şi juridice în cadrul BAA „Justil Grup”.

Dosar notoriu: La 3 iunie 2005, Ivan Bisir și Ivan Tulus au fost reţinuţi în timpul unei nunţi (Tulus era naș de cununie), fiind învinuiţi de sustragerea unor sume mari prin înșelăciune. Domiciliile lor au fost percheziţionate, soţiile și copiii fiind agresaţi. Percheziţiile au fost efectuate cu încălcări grave de procedură, în lipsa autorizărilor. Pe cazul dat s-a depus plângere la CtEDO pe motiv că au fost violate art. 3; 5 (dreptul la libertate şi siguranţă); 6, & 2; 8 și art. 13 CtEDO (dreptul la un recurs efectiv). În octombrie 2006 ambii au fost scoși de sub urmărire penală. La 17 mai 2011, CtEDO a pronunţat hotărârea privind satisfacţia echitabilă în cauza Bisir şi Tulus c. Moldovei (cererea nr. 42973 / 05).

Cifră de referinţă: Onorariu mediu lunar – 20 000 de lei.

Proverb preferat: Dumnezeu hrănește păsările care dau din aripi.

Dorin Popescu


Avocat al Biroului Asociat de Avocaţi „Facultatea de Drept” (USM)
Data și locul nașterii: 3 iunie 1971, Sângerei
Specializare: drept penal, drept civil, alte ramuri de drept

Activitate: Este lector la Catedra drept penal şi criminologie a Facultăţii de Drept de la Universitatea de Stat din Moldova începând cu anul 1996; din anul 2011 deţine funcţia de membru al Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova

Dosar notoriu: Cazul unei persoane care a fost condamnată în prima instanţă pentru trafic de fiinţe umane și păstrare de muniţii la 15 și 6 luni de închisoare. Curtea de Apel Chișinău a respins apelul și a menţinut sentinţa de condamnare, Curtea Supremă de Justiţie a respins recursul și a menţinut sentinţa de condamnare. A depus recurs în anulare în Plenul Curţii Supreme de Justiţie. Plenul Curţii Supreme de Justiţie a admis recursul în anulare și a trimis cauza la rejudecare în instanţa de apel. Curtea de Apel Chișinău a admis apelul și a achitat persoana pe toate capetele de învinuire, în special pe trafic de fiinţe umane – din motivul că nu s-a constatat existenţa infracţiunii, pe păstrare de muniţii – 1) din motivul că fapta nu întruneşte elementele infracţiunii și 2) din motivul că fapta nu este prevăzută de legea penală. În total, cauza s-a judecat patru ani, patru luni și 24 de zile, perioadă în care persoana a fost privată de libertate.

Proverb preferat: Un avocat care și-a trădat clientul, un avocat care poate fi cumpărat, de regulă, nu costă nimic.

Vladislav Roşca


Avocat la Cabinetul Avocatului Vladislav Roşca
Data și locul nașterii: 30 noiembrie 1976
Specializare: drept civil şi penal

Activitate: Este unul dintre puţinii avocaţi moldoveni nominalizat de publicaţia juridică internaţională „Chambers&Partners” doi ani consecutiv: 2013 și 2014. Are un portofoliu de clienţi impresionant începând cu BC „MoldovaAgroindbank” SA, BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” SA, SAR „Donaris Group” SA, „Union Fenosa” SA, Ministerul Justiţiei al RM, canalul de televiziune „PRO TV Chişinău”. Lista de persoane fizice notorii care apelează la serviciile dumnealui e la fel de impunătoare: Gabriel Stati, Natalia Morari, Eduard Bănăruc, Nicolae Vicol.

Dosar notoriu: Atacul raider asupra BC „MoldovaAgroindbank” SA, în 2011. Prin intermediul instanţelor de judecată (Curtea de Apel Bender), persoane necunoscute au deposedat acţionarii slavoni ai BC „MoldovaAgroindbank” SA de pachete de acţiuni în valoare de circa 30 000 000 de euro. În urma unei colaborări eficiente cu Biroul Asociat de Avocaţi „Ţurcan & Cazac” şi avocaţi din Ucraina, Federaţia Rusă şi Marea Britanie, s-a obţinut anularea hotărârii judecătoreşti ilegale cu restituirea acţiunilor proprietarilor.

Cifră de referinţă: Cel mai mare onorariu încasat – 1,5 milioane de lei, onorariul mediu lunar – circa 2000 de euro.

Proverb preferat: Şi asta va trece…

Alina Şavga


Avocat la Biroul Asociat de Avocaţi „Facultatea de Drept”
Data și locul nașterii: 27 octombrie 1975, or. Criuleni
Specializare: drept civil, drept comercial, contencios administrativ

Activitate: Ghidată de un spirit de generozitate și nobleţe de care doar femeile sunt capabile, reușește să îmbine armonios activitatea didactică cu avocatura. Conferenţiază cu pasiune la Catedra de drept penal şi criminologie a Facultăţii de Drept de la USM, având gradul știinţific de doctor în drept. Este membru al Colegiului Disciplinar al Notarilor și al Uniunii Internaţionale a Avocaţilor. Ca avocat, pledează deseori pentru politica tranzacţiilor de împăcare, remarcându-se ca un mediator iscusit.

Dosarul care o afectează: Lucrează mai bine de un an la cazul a doi minori rămaşi orfani de mamă care au fost separaţi prin decizie judecătorească. Copiii luptă pe poziţii opuse cu tatăl biologic al unuia dintre ei pentru dreptul de proprietate asupra unicului apartament rămas după decesul mamei şi pentru dreptul de a trăi într-un mediu ambiental favorabil. Tatăl copiilor a iniţiat un proces judiciar împotriva bunicii – tutore, de anulare a tutelei, oferită anterior cu acordul tatălui, şi de înapoiere a unui copil sieși. Instanţa de judecată a dispus stabilirea domiciliului unui copil minor cu tata, separându-l de celălalt frate şi de bunica cu care, de fapt, a trăit de la naştere. Soarta copilului urmează a fi decisă de Curtea Supremă de Justiţie.

Proverb preferat: Nemulţumitului i se ia darul.

Alexandru Ţurcan


Cofondator şi şef al Biroului Asociat de Avocaţi „Ţurcan Cazac”
Data și locul nașterii: 2 decembrie 1977, Chişinău
Specializare: dreptul corporativ şi comercial internaţional, dreptul investiţiilor străine, dreptul financiar / bancar, energetica şi telecomunicaţiile

Activitate: Este unul dintre avocaţii de business din Moldova care se bucură ani la rând de ratinguri bune în prestigioasa publicaţie internaţională din Marea Britanie, „Chambers & Partners”. În calitate de membru al Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, coordonează iniţiativele de modificare a legislaţiei privind avocatura. A contribuit la elaborarea strategiei Uniunii Avocaţilor şi a noilor recomandări cu privire la onorariile avocaţilor. A participat la elaborarea şi lansarea noii pagini web a Uniunii Avocaţilor şi a bazei de date a avocaţilor. Împreună cu alţi colegi, consultă atât guvernele străine şi organizaţiile internaţionale care sprijină financiar dezvoltarea infrastructurii drumurilor în Republica Moldova, cât şi diverse companii internaţionale care realizează aceste proiecte pe bază de antrepriză.

Dosar notoriu: În ultimii ani, luptă împreună cu întreg colectivul de colegi-avocaţi pentru a nu admite evacuarea de către stat a unei familii cu mulţi copii dintr-o casă care le-a fost alocată cu circa 30 de ani în urmă.

Proverb preferat: De la Dumnezeu – mai mult, de la mine – mai puţin.

Ana Ursachi


Cabinetul de Avocaţi „Ursachi Ana”
Data și locul nașterii: 22 august 1977, Chişinău
Specializare: drept penal

Activitate: Este una dintre cele mai active și cunoscute femei în avocatura moldovenească. Combativă și principială, își continuă pledoariile din instanţă și în faţa mass-mediei, căreia îi semnalează cu regularitate cazuri importante de interes public cum ar fi atacurile asupra sistemului finaciar bancar. A fost consultant în Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului RM, după care mai mulţi ani consecutiv s-a implicat ca trainer în cadrul programelor Asociaţiei Avocaţilor Americani CEELI. Din 2009 este expert naţional în cadrul seminarelor de specialitate pentru avocaţi şi procurori.

Dosar notoriu: Are la activ mai multe cazuri vizând apărarea dreptului de proprietate pe cazuri de expropriere ilicită a proprietăţii private. A contribuit decisiv în numeroase cazuri finalizate cu sentinţe de achitare, pe dosare penale instrumentate politic împotriva persoanelor care au fost în opoziţie faţă de regimul comunist. A obţinut denunţarea penală a ex-procurorului general Valeriu Gurbulea și a ex-ministrului de Interne Gheorghe Papuc. În anul 2009 s-a ocupat de dosarele „7 aprilie”, încheiate cu reabilitarea irevocabilă a unor persoane învinuite pe nedrept. Pe aceleași cauze a obţinut câștig la CEDO, drept urmare fiind denunţaţi penal procurori și înalţi funcţionari ai MAI. Din 2010 până în prezent este implicată în apărarea succesorilor victimei pe cazul legat de omorul fratelui comisarului de Nisporeni, Iurie Pârlici.

Proverb preferat: Cine are carte are parte.

Roman Zadoinov


Avocat la Сabinetul Avocatului Zadoinov Roman
Data și locul nașterii: 14 mai 1975, Bălţi
Specializare: dreptul penal

Activitate: În 2001 a primit licenţa de avocat în cadrul Baroului Avocaţilor din Moldova, remarcându-se ulterior în cazuri de apărare a drepturilor omului. A fost angajat în calitate de expert pentru ONG-ul internaţional „Amnesty Moldova” și expert și formator în domeniul discriminării la Institutul pentru Drepturile Omului. Din 2011 este membru al Comisiei de disciplină în Baroul Avocaţilor din Moldova. Este apreciat de colegi pentru onestitate, ambiţie și perseverenţă.

Dosar notoriu: Cazul tânărului Vitalie Colibaba, care în anul 2005 a fost torturat de Comisariatul poliţiei Buiucani, fiind învinuit de cauzarea leziunilor corporale unui inspector de sector. Procuratura, în loc să investigeze cazul de tortură, a intentat o cauză penală împotriva avocatului Roman Zadoinov, învinuindu-l de abuz de funcţie și prejudiciere a imaginii Republicii Moldova la CtEDO. Procurorii generali al RM Valeriu Balaban și Valeriu Gurbulea au recurs la ameninţări directe. Avocatul s-a adresat Curţii Europene și, în scurt timp, a câștigat cauza.

Cifră de referinţă: Cel mai mare onorariu i l-a oferit CtEDO – 3500 de euro. Onorariul său mediu lunar este de 15 000 de lei.

Proverb preferat: Quod licet Iovi non licet bovi (Ce este permis lui Jupiter nu-i este permis boului).

Stepan Zghibarţî


Directorul Biroului Asociat de Avocaţi „Corect”
Data și locul nașterii: 16 iulie 1950, Morozeni, Orhei
Specializare: relaţii cu investitorii străini, cauze civile, penale

Activitate: A fondat și conduce, timp de 21 de ani, primul birou privat de avocaţi din Republica Moldova. Aici lucrează juriști notorii, capabili să găsească soluţii optime în cele mai complicate situaţii ce ţin de cauze civile, penale, de proprietate și antreprenoriat. Și-a început cariera în funcţie de procuror de secţie la Procuratura Generală, în 1981 devenind membru al Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova. A oferit consultanţă pentru BERD pe programul investiţional de la „Victoriabank”. Are în portofoliul de clienţi mai multe bănci comerciale din RM. Deservește investitori străini din Federaţia Rusă, Israel, Republica Singapore. La 14 iulie 2000 a fost decorat cu Ordinul „Gloria Muncii”.

Dosar notoriu: A apărat cu succes cazul „Vasile Vâșcu” – (prim-vice prim-ministru al Guvernului RSSM), condamnat în 1985 la 14 ani de închisoare de către Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie a URSS. În anul 1989 Vasile Vâșcu a fost eliberat.

Proverb preferat: Avocatul este umbra clientului său.

Proiect de Sergiu Gavriliţă, autor: Igor Pînzaru

Sus ↑

 Comentarii: CommentsTitleIcon

Mai este un avocat tanar ,dar cu perspectiva.Se numeste M A R I A N A A P R E O T E S E I din o.S A N G E R A !!!
Vasile Apreotesei   -  
08 Martie 2015, 10:13
Sus ↑
Da unde-I berlinskii?cum de nu l-ati bagat in sama!...
feghea   -  
24 Iunie 2015, 02:04
Sus ↑
Se mai pretinde "avocat" ?i V.Fele?canu
Vergiliu   -  
14 Octombrie 2015, 13:05
Sus ↑
DOMNUL ANATOL ZGIBARTA AM SUD CIVIL MA SUDESC LA UN MILION DOLARI CU SPITALUL DIN PRAGA . MII GREU DIN CAUZA AVOCATILOL CA NUMI APARA INTERESELE SI MA DUC IN EROARIE . AM PROBLEME CU OCHII NU VAD BINE , AZUTOR NU AM DE LA NIMENI . CU FINANSELE NU PRIA BINE O DUC. SINT DIN MOLDOVA DATIMI UN SFAT CE SA FAC IN CAZUL ISTA . 2 SUDURI MIAU REFUZAT IN INSTANTE. NIC NU MIAU DAT VOE LA SUD SA VORBESC SAMI APAR INTERESELE , MAU SPERIAT CU STRFURI MARI MAI MULT DE 50 MII CRONE. AU VAZUT CA NU MA APARA NIC UN AVOCAT SI ASA AU PROCEDAT.CU AVOCATUL NU POT SA COMUNIC SINT LA MOLDOVA . IN AL 3 SUD AVOCATUL NIC NU MIA SPUS CA NU MAI SCRIE IN A 3 INSTANTA. A TRECUT TERMENUL DE 4 LUNI SUDUL MIA DAT 2 MAI AM SANSE ??? DAR BOALA MA DOBOARA DE 13 ANI NU POT SA MA LECUESC DEOARECE GERMANIA MI CERE 20 MII DE EURO O OPERATIE LA UN OCHI INFECTAT. ADIKA. 40. POATE SI MAI MULTE MII DE EURO MA COSTA LECUEREA DEOARECE TRECE LA MENENGITA . DAR EU NU AM DE MINCARE PE MASA . VA ROG DATIMI UN SFAT CUM SA PROCEDEZ MAI DE PARTE
lidia   -  
26 Martie 2016, 11:56
Sus ↑
am nevoie de un avokat bun ,am cumpara casa in timpul casatorie.neam casatori in 2012, dar bani au fost ai mei bani eam pus in banca din 2006, am divorta si sotu vrea casa si mea fura toate dokumentele care leam pregati pentru impartasarea casei,traim in aceias casa e imposibil de mai trai is batututa numita in toate felurile nu ma ajuta nimeni nici politia nici de la PROTECTIA FAMILIEI,AJUTATIMA VA ROG eu va las telefonu ca sami dati un numar de telefon 078255303
RADU DIANA   -  
21 Mai 2016, 16:52
Sus ↑
Buna ziua la toata lumea ...am nevooie de o intrebare ,am o cunoscuta carei i sa intimplat ceva ...casa de la mama ei e scrisa pe fratele cel mai mare insa el e decedat ei sunt trei la parinti celalt mai mic e plecat de vreo 10 ani din sat si ea doreste sa vinda casa ..cum e posibil asta sau daca macar e posibil .Va rog foarte mult sa ne raspundeti ca sa o ajutam pe ea..
Elisa   -  
31 Mai 2016, 09:50
Sus ↑

* Nu sunt admise comentariile ce conţin cuvinte indecente şi atacuri la persoană.


code
Meteo
Curs valutar
Horoscop
Chişinău