VIP Magazin
Print
Print
Print
Print
Ala  Faizulin. O viaţă din frumos şi adevăr
Februarie 2006, Nr. 22

Ala Faizulin. O viaţă din frumos şi adevăr

Comentează   |   Cuprins

Absolventă a Politehnicii din Chişinău, Ala Faizulin este implicată în business din 1991. Mamă, bunică şi om de afaceri... Este exemplară în toate aceste trei ipostaze pentru că deviza ei în viaţă este AUT CAESAR, AUT NIHIL.

V-am auzit, cu diverse ocazii, spunând că sunteţi maximalistă. Cum se manifestă maximalismul în cazul Dumneavoastră?

Prin aceea că tot ce-ţi propui – şi la serviciu, şi în viaţa de toate zilele, şi în cadrul familiei – trebuie făcut din suflet şi cu suflet. Adică să rămână neapărat o amprentă, o urmă a individualităţii tale în ceea ce realizezi. Omul este o creaţie unică, frumoasă şi irepetabilă. Ne naştem nu ca să fim ca alţii, ci ca să fim ceea ce suntem fiecare.  

Pentru omul remunerat de la buget cel mai bun somnifer este perna. Omul de afaceri din Moldova poate dormi liniştit, fără somnifere?

Cred că da. Pentru că pe omul de afaceri îl caracterizează, până la urmă, optimismul, care este o pernă destul de comodă. Dacă nu există optimism, nu există nici afaceri. Omul de afaceri se calmează gândind pozitiv.

Ce faceţi în timpul liber? Am auzit că urcaţi în avion şi mergeţi să mâncaţi în restaurantele preferate. La Paris sau în Italia…

Da, în visele mele, în timpul liber urc într-un avion mic, dar voinic (râde cu poftă), de culoare roşie, şi merg în diferite ţări, traversând mări şi oceane… Asta e ce ţine de partea mea de vis, de zbor. În realitate, timpul liber se îmbină şi el cu o analiză a afacerilor curente, cu o activitate spre binele familiei, cu multă, multă comunicare cu copiii şi prietenii. În general, timpul meu liber este consumat la modul activ.

Cu ce greutăţi se confruntă un om de afaceri din Moldova?

Personal, duc dorul comunicării între oamenii de afaceri. Dacă noi am fi mai solidari, mai receptivi la durerile şi problemele altora, am putea depăşi mai uşor dificultăţile.

Deocamdată, ţara noastră produce, practic, numai taxe şi impozite. Ce-ar trebui să facem ca Moldova să iasă din chingile neputinţei economice?

Persoanelor implicate direct  în elaborarea şi aplicarea legilor economice, fiscale le-aş dori băi de umanism cât mai dese. Iată ce am în vedere: în alte ţări, pentru o serie din întreprinderile de succes se reduce impozitul pe venit; se acordă credite cu procent mic; într-o fază iniţială, unele unităţi de producţie în general sunt scutite de taxe şi impozite, până se pun bine pe picioare. Sunt şi pârghii psihologice care pot fi puse în funcţie, pentru ca oamenii să vadă că sunt dacă nu ajutaţi, atunci măcar încurajaţi de către stat.  

Cum a fost anul 2005 pentru dvs. şi ce aşteptaţi de la anul în curs?

Foarte bun, în sensul că familia a ajuns cu bine până la sfârşitul anului. Au existat şi unele momente mai grele, însă nu trebuie să ne dăm cu capul de pereţi: momentele pozitive se rânduiesc cu cele negative, şi invers. În anul 2006 aşteptăm să ne extindem activitatea. Totuşi, proritară pentru mine rămâne sănătatea familiei şi a nepoţicăi mele.

Cum o cheamă şi câţi ani are?

Rafaela, în amintirea regretatului meu soţ, care purta numele Rafael. Deşi are numai doi ani şi jumătate, deja e un mare moşier, un mare latifundiar: are un continent de dragoste din partea celor ce o înconjoară.

Cândva v-am auzit declarând într-un cerc de prieteni: “Dacă ar realiza cineva un film, ar scrie un roman de dragoste trăsnet, m-aş implica financiar în ducerea la bun sfârşit a unui asemenea proiect”. Mai sunt valabile aceste cuvinte şi azi?

Desigur. Chiar stau şi mă întreb uneori: de ce pe timpul sovieticilor apăreau bune romane despre dragoste, iar acum suntem în suferinţă la acest capitol? Ce s-a întâmplat cu muza noastră scăpată la libertate? A zburat şi nu se mai întoarce? Oricum, eu o aştept. Când va veni în chip de roman frumos, zguduitor, îmi voi onora promisiunea.

De ce filmul sau cartea ar trebui să cânte anume iubirea?

Răspund – dar nu mecanic, ci simţit, trăit – cu o frază din Cartea Cărţilor, Biblia: “Dacă iubire nu e, nimic nu e”. Nici în familie, nici în business, nici în relaţiile interumane, nici în activitatea profesională. Numai omului cu zâmbetul iubirii pe buze îi reuşesc toate în viaţă. Cei veşnic supăraţi, cei care văd totul în negru nu sunt bineplăcuţi Domnului. Sfârşesc în chin şi boală.

Ce preţuiţi mai mult în viaţă?

Frumosul şi adevărul. De dragul frumosului, uneori împing lucrurile până la absurd: de la omul care nu-mi este plăcut vizual nici marfă nu cumpăr.

Ce este, în concepţia dvs., frumosul?

Este dorul de a stăpâni şi de a face binele. Din momentul în care ai înţeles, ai conştientizat acest lucru, cum îţi vor mai părea, pe lângă adevărata Frumuseţe, aurul şi îmbrăcămintea de lux?

Cică totul este un drog. Este femeia un narcotic dumnezeiesc, divin?

Teoretic, categoric da. Practic, depinde de fiecare femeie în parte. Dacă ştie să se pună în valoare; dacă este structural bună la suflet, femeia într-adevăr este un narcotic dumnezeiesc, în sensul de sprijin al bărbatului. Arătând cât de preţioasă este o femeie care ştie să fie un sprijin real, Solomon, regele evreilor, spune: O soţie cinstită este cununa soţului ei, dar cea care-l face de ruşine este ca putregaiul în oasele lui. Fiind tot timpul preocupat de asigurarea confortului material pentru familia sa, bărbatul este deseori vulnerabil sub aspect psihologic. Anume aici el are nevoie de cât mai multă susţinere.

Este cunoscută cugetarea: “În spatele oricărui bărbat de succes se află o femeie capabilă”.

Probabil că termenul “capabilă” înglobează multe dintre atributele bunătăţii. Printre virtuţile unei soţii bune cred că se numără şi hărnicia, şi fidelitatea, şi înţelepciunea. Femeia care manifestă aceste calităţi este o “cunună” pentru soţul ei, deoarece conduita ei aleasă îi aduce acestuia onoare şi îl înalţă în ochii celorlalţi. Este un ajutor şi o completare pentru soţul ei.

De regulă, bărbatul raţionează, acţionează; de obicei, femeia simte, lecuieşte. Individul ideal e acela care gândeşte şi simte totodată. Iată de ce partea bărbătească  se uneşte cu partea femeiască  – pentru a crea Omul.

Am citit undeva, mai demult, că la început, în timpuri foarte îndepărtate, natura omului era cu totul alta. Trei genuri de oameni au fiinţat la început, nu ca acum: bărbat şi femeie. Era şi-al treilea sex, având ceva comun din celelalte două. Astăzi, doar numele a mai rămas dintr-însul; fiinţa însăşi a dispărut. Acest sex se numea pe-atunci androgin, căci şi înfăţişarea lui conţinea, ca şi numele, câte o parte din bărbat şi din femeie. Iată acum şi cauza pentru care aceste genuri de oameni se deosebeau între ele. Sexul bărbătesc a fost încă de la început copilul Soarelui; cel femeiesc al Pământului, iar cel ambigen - al Lunii. Deoarece erau doi, bărbat şi femeie, în acelaşi trup, le era hărăzită cu o rezistenţă şi-o virtute miraculoase, cu o cutezanţă fără margini. Aceşti androgini începură să urce-n cer ca să pună mâna pe zei. Atunci Zeus găsi mijlocul de-a sili pe oameni să-şi lase obrăznicia: “Am să-i tai în două pe fiecare, cum ai despărţi în două o păstaie de fasole, şi-au să se facă pe dată mai neputincioşi”. Zis şi făcut. Iar după ce natura umană s-a făcut în două, fiecare jumătate dorea să se alipească celeilalte jumătăţi. Când se întâlneau, se prindeau în braţe şi se strângeau atât de tare, încât în dorul lor de contopire uitau de toate. Cică de atunci este împlântată în oameni dragostea unora faţă de alţii. Eros este cel care împreunează frânturile vechii naturi; el îşi dă osteneala să facă din două fiinţe una singură; el încearcă să vindece nefericirea firii umane. S-ar putea spune că dragostea este goană după unitate.

Doamne, ce con dolcezza de răspuns!… V-aţi născut şi aţi trăit într-o familie multietnică, internaţionalistă sau globalistă: tatăl dvs. este moldovean, mama ucraineancă, iar regretatul dvs. soţ a fost tătar musulman. În ce limbă vorbiţi acum în familie?

În mai multe limbi. Cu Serghei, fiul mai mare, şi cu soţia lui, Maia, preponderent în rusă. Cu nepoţica, în rusă şi în română. La grădiniţa privată pe care o frecventează va însuşi limbile franceză şi engleză. Mezinul, Rinat, actualmente student la Moscova (MGU), chiar a insistat să înveţe româna. Orice scrisoare, orice mesaj telefonic pe care mi le  trimite sunt formulate în română. Reproduc unul din ultimele sale mesaje: “Aici, pe teritoriul Universităţii, am observat că vânzătoarea de fructe este moldoveancă. Şi eu vorbesc cu ea româneşte. Deoarece de câteva ori mi-a cântărit mai mult decât eu plătesc, cumpăr fructe numai de la ea. În schimb, fiindcă am obraz, seara o ajut să-şi ducă tot calabalâcul până acasă”. Pe lângă rusă şi română, Rinat mai cunoaşte foarte bine turca şi engleza. Eu cred că omul care ştie mai multe limbi devine mai bun, mai tolerant, mai îngăduitor, mai înţelept în raporturile sale cu semenii. Are şi o deschidere, o viziune mai largă asupra lumii.

Pentru mine, omul fără lecturi este stâlp cu ochi. Care este cartea dvs. de căpătâi, cartea pe care o recitiţi şi este mereu nouă? Se citeşte ceva în această ţară, în care furtul de carte ar trebui încurajat de guvern ca un act de cultură?

Orice carte semnată de Somerset Maugham. Îmi plac foarte mult povestirile lui Kuprin, ca supliment la romanticul Maugham,  Hemingway, de la care îmi iau doza de realism necesară. Totodată, citesc şi lucruri trebuincioase activităţii mele curente, profesionale. Adică literatură cu drame şi dureri… fiscale.  

Ce apreciaţi cel mai mult la un bărbat?

Inteligenţa şi nobleţea.

Cât de cât cunosc ce fel de mâncare de peşte este inteligenţa. Ca să nu mor prost, ce subînţelegeţi prin nobleţe?

Calitatea de a fi onest, fidel soţiei şi familiei, de a nu fi laş. Multe se întâmplă în viaţă, însă chiar şi atunci când calcă prin străchini, bărbatul, dacă este bărbat, trebuie să aibă capacitatea de a-şi recunoaşte şi corecta greşelile. Dacă nu-ţi recunoşti greşelile, nu evoluezi! Rămâi încremenit în timp.

Ce e viaţa pentru Ala Faizulin?

Viaţă este când am rezultate, viaţă este când mă întâlnesc cu nepoţica mea şi cu prietenii mei şi viaţă e când mă trezesc  şi am un suflu nou în activitatea de fiecare zi.
               
Dinu MIHAIL

Sus ↑

 Comentarii: CommentsTitleIcon


* Nu sunt admise comentariile ce conţin cuvinte indecente şi atacuri la persoană.


code
Meteo
Curs valutar
Horoscop
Chişinău